Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık ile Halkla İlişkiler programlarımız IACBE akreditasyonunu almıştır.

 

Öğr. Gör. Emine SARAÇ "Kültür ve Göç Bağlamında Bir Değerlendirme Aracı: Kültüragram" adlı bildiri sunumunu gerçekleştirdi. 23.12.2022 Doç.Dr. Mustafa KALE, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Beden Algisi" konusunda Mersin Üniversitesi'nde seminer verdi. 23.12.2022 Sosyal Hizmetler Program başkanı Öğr. Gör. Emine SARAÇ, Adana İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu'ndan ödül aldı. 23.12.2022 Sosyal Hizmetler Program Başkanı Öğr. Gör. Emine SARAÇ, Elsa (The European Law Students Association) Adana için “Şiddetle Mücadelede Psikolojik Destek Süreçler"'ini anlattı. 23.12.2022 Öğr.Gör. Neriman BESLEM'in yürütücüsü olduğu "Oyuncak Üret, Kalıcı Öğret" başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi desteklenmek ve uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 22.12.2022 Tarsus Kent Konseyi Çevre Grubu toplantısına Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Neriman BESLEM Katılmıştır. 22.12.2022 Adana Rotary tarafından düzenlenen 158. RYLA etkinliğinde Öğr. Gör. Rana RUDVAN "Müzikli drama çalışmaları" gerçekleştirdi. 22.12.2022 Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğr.Gör. Rana RUDVAN " Çocuk Şarkılarının İçerikleri Üzerine Bir İnceleme" başlıklı bildirisini sundu... 22.12.2022 Bankacılık ve Sigortacılık program başkanı Öğr. Gör. Dilara DEMİREZ "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kapsamında Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları” adlı bildirisini sunmuştur 21.12.2022 Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Murat KÖYLÜ Dünyada ve Türkiye'de Kadın Hakları sürecini anlattı. 21.12.2022