Çağ Üniversitesi PRME Sürdürülebilirlik Raporu 2022 yayınlandı....

Çağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sorumlu Işletme Eğitimi Ilkeleri (Principles for Responsible Management Education/PRME)'ne imza atarak bu platformun katılımcılarından biri olmuştur.2007 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri Liderleri Zirvesi’nde başlatılan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk değerlerini geliştirmekte ve bu evrensel değerlerin müfredata ve bilimsel çalışmalara konu olabilmesi için ortak bir zemin oluşturmaktadır.

PRME’nin misyonu, Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri çerçevesini oluşturup, öğrenme topluluklarını geliştirmek ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratarak, yönetim eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini küresel olarak dönüştürmektir.

PRME’nin Altı Prensibi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on İlkesi gibi uluslararası kabul gören değerlerden esinlenmiştir ve akademik kurumlar için evrensel değerleri müfredatlara ve araştırmalara dahil ederek toplumsal sorumluluğu geliştirme hedefine sahiptir. Amaç, 21. yüzyılda iş dünyası ve toplumun karşılaştığı zorlukları yönetebilecek yeni nesil iş liderleri yetiştirmek için, yönetim eğitimi kurumları içinde sürekli iyileştirme süreci oluşturmaktır.

 

   Üye olan kurumların ,iki yılda bir yayınlaması gereken  rapor bu yıl üniversitemiz için hazırlanmış ve PRME sayfasında yayınlanmıştır...

https://d30mzt1bxg5llt.cloudfront.net/public/uploads/sip-reports/CAG-PRME-SIP-REPORT.PDF

Çocuk Gelişimi Program Başkanımız Öğr.Gör. Rana RUDVAN Çağ Koleji İlköğretim öğrencilerine bütünleştirilmiş oyun ve müzik etkinlikleri düzenlemiştir. 02.08.2023 Üniversite Engelli Birim Sorumlusu ve Sosyal Hizmetler Programı öğretim görevlimiz Elif GÜRHAN DURAN'ın Sosyal Sorumluluk projesi desteklenmek üzere kabul edilmiştir. 02.08.2023 Çocuk Gelişimi Program Başkanımız Öğr. Gör. Rana RUDVAN Sosyal Ben Vakfı'nın "Umut Tır'ı" projesiyle Deprem bölgelerindeki çocuklarla çeşitli müzik etkinliklerini gerçekleştirmiştir. 02.08.2023 Mersin Kent konseyi ile birlikte "Geçmişten Günümüze Seçme ve Seçilme hakkı" konusunda seminer düzenlendi. 02.08.2023 Sosyal Hizmetler Programımız, deprem sonrası destek faaliyetleri kapsamında "Afetlerde Çocuk Koruma" seminerini düzenledi. 19.04.2023 Tarsus Büyük İlçeler Geri Dönüşüm (BİGD) Kapsamında ilk projemizi Psikoloji Bölüm Başkanımız Prof.Dr. Şükrü UĞUZ'un çevrimiçi semineri " Eğitmenler için Mindfulness Eğitimi" ile gerçekleşti 19.04.2023 Tarsus Kaymakamlığı tarafından planlanan ve paydaşı olduğumuz BİGD Projeleri için Üniversite koordinatörümüz Öğr. Gör. Şeyda ÇAVMAK , Tarsus Kaymakamlığına projelerimiz takdim eti. 19.04.2023 Tarsus Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm (BİGD) Projesi kapsamında Üniversitemiz Proje koordinatörü Öğr. Gör. Şeyda ÇAVMAK proje değerlendirme toplantısına katılmıştır. 19.04.2023 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programımız Deprem sonrası destek faaliyetleri kapsamında " Doğal Afetlerden Sonra Görülebilen Bulaşıcı Hastalıklar ve Alınması Gereken Önlemler" semine 19.04.2023 Sosyal Hizmetler programımız Deprem sonrası destek seminerleri kapsamında "Afetlerde Psikolojik İlk Yardım" konusunda seminer düzenlediler. 19.04.2023