Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu

Çağ Üniversitesi ile paylaştığım kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri mahiyetine haiz bilgilerimin, Çağ Üniversitesi tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinliklere veya eğitimlere, gerek katılım yoluyla kurduğum ilişki kapsamında:

İlişkinin amacı ile bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması,
İlişkiden neşet eden/edecek edimlerin ifası ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Katıldığım faaliyetlerle ilgili bilgi verilmesi,
Yüksek Öğretim Kurumu veya sair idari ve adli makamlarca getirilen yükümlülüklerin karşılanması,
İstatistiksel ve/veya bilimsel araştırmalarda kullanılması için, Çağ Üniversitesi tarafından 6698 sayılı KVKK uyarınca:

Toplanmasına,
Kullanılmasına,
Açıklanmasına,
Aktarılmasına,
İşlenmesine,

Kanun’da yazılı haklarım baki kalmak üzere açıkça izin verdiğimi beyan ederim.

Çağ Üniversitesi tarafından bizatihi ve/veya başka kurum, kuruluş veya şahıslarla işbirliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek etkinliklere veya eğitimlere gerek katılım yoluyla, gerekse de bir başka nedenle kurduğum ilişki kapsamında üçüncü şahıslarla ilgili olarak herhangi bir şekilde edindiğim/öğrendiğim kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, öncelikle korumayı; bu doğrultuda hiçbir surette açıklamamayı, işlememeyi, aktarmamayı, bu verileri derhal silerek, konu hakkında Çağ Üniversitesi Kişisel Veri Sorumlusu Temsilcisi'ni bilgilendirmeyi, aksi takdirde hukuki, idari ve mali tüm sorumluluğun kayıtsız şartsız tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.