Kütüphane Daire Başkanlığı

EKUAL Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Veritabanları | ULAKBİM Ulusal Belge Sağlama

EKUAL Keşif
EKUAL veri tabanlarında aynı anda tarayın
Bu hizmet TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL kapsamında üniversitelere sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENEL BİLGİLER

Kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli yönetmelik, yönerge, plan ve programı hazırlamak, kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi, kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak ve kütüphane işleyişinin çağdaş standartlara uygunluğunu denetlemek bu birim tarafından sağlanmaktadır.

 

KURULUŞ AMACI

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin  öğretim üyeleri, öğrencileri, idari personel ve mezunları ile araştırma yapan diğer kişilerin eğitim-öğretim ve özgür zamanlarını değerlendirme faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, belirli bir sistem dahilinde düzenleyerek kullanıma sunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Çağ Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversite'nin misyon ve vizyonuna uygun olarak kullanıcılarının her türlü bilgi ihtiyacını karşılamayı kendisine amaç edinmiştir. Eğitimin aktif ve katılımcı olmasında, ögrencilere bagımsız arastırma yapabilme alışkanlıgının kazandırılmasında aktif rol oynamaktadır.

Kütüphanemiz, üniversitemizin amaçları doğrultusunda öğretim ve araştırma programlarını desteklemek, öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak, araştırma için en iyi bilgi kaynaklarını toplamak ve bunlardan yararlanmak için en uygun ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. 10.000 m ² alan üzerine kurulu ve 5556.37 m² kapalı alana sahip Bilgi ve Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan kütüphanemiz giriş, asma kat, üst kat ve teras katlarıylave 1592 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.

Giriş katında Grup Çalışma odaları, Bireysel Çalışma Alanları (kareller), Ödünç Verme/Rezerv Bankosu, Danışma (Referans) Kaynakları, Güncel Süreli Yayınlar (Gazete, Dergi, Bülten vs.), Görsel-işitsel Materyaller (Mutlimedya) ve bu materyalleri kullanabilecek 45 adet yeterli donanıma sahip bilgisayarlar vardır. Ayrıca bu katta kullanıcıların araştırmalarında kullanabileceği Kütüphane kaynaklarını, abone olunan e-veritabanlarını ve internet kaynaklarını tarayabileceği 9 adet tarama terminali bulunmaktadır. Yine kütüphanemizde daha özgür bir ortamda araştırma yapmak isteyen kullanıcılarımıza kütüphane içerisinde kullanmak koşuluyla dizüstü bilgisayar da ödünç verilmektedir.  

Asma katta, Genel Koleksiyon dediğimiz Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine göre A’dan Z’ye raflara dizilmiş olan asıl kitapların bulunduğu kısım bulunmaktadır

Kütüphanemiz koleksiyonunda, 51847civarında basılı kitap, 520.000 bin civarında e-kitap, 650 başlıkta A’dan Z’ye sıralı basılı dergi, 50.000 civarında tam metin e-dergi ve 500 civarında da görsel-işitsel (multimedya) bilgi kaynağı bulunmaktadır.