Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Hepsiburada Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü Merkez Ziyareti

Dr.Öğrt.Üyesi Emra Kadir ÖZEKENCİ'nin sorumlusu olduğu ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 4.sınıf öğrencilerine verilen "ITL-409 Logistics Information Systems" dersi kapsamında 05.01.2023 tarihinde "Hepsiburada Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü" Merkez Ziyareti gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler açısından oldukça verimli geçen ve İki saat süren teknik geziye 25 öğrencimiz ve Bölge Müdürü Emre Bora, Operasyon Müdürü Özgün Can Özgür ve İnsan Kaynakları Müdürü Utku Tekin katılım göstermitir. Öğrencilere Lojistik Operasyonların başlangıçtan nihai tüketiciye kadar nasıl gerçekleştiği anlatılmış ve  etiketleme, paketleme gibi süreçlerde uygulama imkanı  bulmuşlardır.