Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü ve Avrupa Teknoloji Üniversiteleri iş birliği ile gerçekleşen EL@RA Konferansına Katılım

14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Sofya Teknik Üniversitesi, Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi, Dublin Teknik Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) iş birliğinde gerçekleşen 2. EL@RA Konferansı’na İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat GÜLMEZ açılış konuşmacısı olarak davet edilmiştir.  Sürdürülebilir eğitimi desteklemek için teknoloji ve yeni tekniklerin kullanımını konu alan konferansta, Doç. Dr. Murat GÜLMEZ internet teknolojileri temelli gelişmelerin eğitim sisteminde uygulanması konusundaki tecrübeleri ve değerlendirmelerini aktarmıştır. 

2. EL@RA Konferansı’na “Metaverse’ de Girişimcilik ve Pazarlama Eğitimi” konulu çalışmaları ile Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR, Arş. Gör. Gülay GÜLER ve Arş. Gör. Ersin İNAL katılım sağlamıştır. İlgili çalışma   Metaverse platformlarının eğitim süreçlerini dönüştürmek için nasıl kullanılabileceği ve Üniversitemizin bu konuda yaptığı çalışmaları içermektedir.

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR’ ün konuşmaları Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü web sitesinde yayınlanmış olup, ilgili konuşmalara https://unitar.org/sustainable-development-goals/peace/our-portfolio/research-and-publications  linkten ulaşılabilmektedir.