STAJ - PROJE - GİRİŞİMCİLİK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!

 

2017-18 Eğitim Öğretim Yılından itibaren öğrencilerimizin iş dünyasına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 4. Sınıf Ders Programlarında Güz veya Bahar Döneminde yer alan zorunlu tek bir Seminer dersi;

 1. Lisans Bitirme Projesi (Alanıyla ilgili akademik bir araştırma)
 2. Staj (İş deneyimi)
 3. Girişimcilik Semineri (KOSGEB Onaylı Girişimcilik Sertifikası)

olmak üzere 3 seçenekli yapılacaktır. Öğrencilerimizin 3 dersten en az bir tanesini tercih etmeleri zorunludur. Ancak, isteyen öğrenciler birden fazla ders alabilirler. (Örneğin Stajı seçen öğrenci istediği takdirde ek olarak Girişimcilik Semineri dersini de alabilir.)

Uygulama esasları aşağıdaki gibidir.

 

Lisans Bitirme Projesi

(Alanıyla ilgili akademik bir araştırma)

 

 • Sorumlu öğretim üyesinin onayını alarak dönem başında bir konu belirlenir.
 • Öğrencilere akademik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili 2-3 haftalık teorik bilgi verilir.
 • Öğretim üyesi tarafından önceden belirlenen ve ders içeriğinde açıklanan ölçütlere göre proje değerlendirilir. Proje İngilizce yazılacaktır.

 

Staj

(İş Deneyimi)

 

 • Staj onay formu ilgili öğretim üyesinden alınır. Gerekli bilgiler forma doldurulur ve öğretim üyesi onayı alınarak staj yapacak yer belirlenir. (Staj 30 işgünü güz / bahar dönemlerinden birisi içinde 2 veya 3 güne bölünebilir veya yaz döneminde kesintisiz yapılabilir)
 • Öğrenci, staj dosyasında ayrıntılı biçimde açıklanan staj uygulama esaslarına uygun olarak stajını yapar ve staj dosyasını tamamlayarak sorumlu öğretim üyesine İngilizce olarak hazırladığı staj raporuyla birlikte teslim eder.

Dosyayı teslim alan öğretim üyesi;

 • Stajın gerçekliğini ilgili işyeri ile temas ederek kontrol eder.
 • Staj raporunu inceler ve eksiklerini tamamlatır. Staj Raporu İngilizce olarak sınıf ortamında sunulur
 • Staj dosyasını ders içeriğinde belirtilen hususları göz önünde bulundurarak değerlendirir.

 

 

Girişimcilik Semineri

(KOSGEB Onaylı Girişimcilik Sertifika Programı)

 

 • Girişimcilik dünyada ve ülkemizde üzerinde çok durulan ve özendirilen bir alandır. Bir iş fikri veya projesi olan girişimcilere Devlet karşılıksız finansman desteği sağlamaktadır. Bu olanaktan yararlanmak için başvuru sahiplerinin KOSGEB Onaylı Girişimcilik Sertifikasına sahip olup olmadıkları sorulmaktadır.
 • Bu dersi seçenler bir dönemlik ders içinde girişimcilikle ilgili temel bilgilerin yanı sıra iş planı hazırlama konusunda KOSGEB uzmanlarının denetim ve gözetiminde yürütülen eğitim programı ile başarılı olmaları halinde KOSGEB Onaylı Girişimcilik Sertifikasına sahip olmaktadırlar. Bu program Fakültemizde iki yıldır başarıyla uygulanmaktadır.

 • Dersin değerlendirilmesi ders içeriğinde belirtilen hususlar göz önüne alınarak yapılır.

 

 

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için öğrenciler aşağıda listelenen bölüm danışmanları ile temas kurabilirler.

 

Fakülte Genel Koordinatörü: Dr.Öğrt.Üy.Murat Gülmez

Uluslararası İşletme: Doç.Dr.Eda Yaşa Özeltürkay

Uluslararsı Finans ve Bankacılık: Dr.Öğrt.Üy.Gökhan Sökmen

Uluslararsı Ticaret ve Lojistik: Dr.Öğrt.Üy.Saadet Sağtaş

Uluslararsı İlişkiler: Dr.Öğrt.Üy.Sevgi Balkan Şahin

 

 

Prof. Dr. Mustafa Başaran

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı