YAZ OKULU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

YAZ OKULU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 1. Yaz Okulu başvuruları 20.06.2024-04.07.2024 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon Sistemi içerisinde bulunan Yaz Okulu Ders Talep Ekranı üzerinden yapılacaktır.
 2. Öncelikle EK 1-2’ de bulunan Yaz Okulu Başvuru Formu doldurulacak, imzalanacak ve formda belirtilen derslere ait kredi ücretleri link’te belirtilen IBAN no.lu hesaplardan herhangi birine yatırılacaktır. Kontrol işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, para yatırma işlemine ilişkin dekont üzerinde mutlak surette öğrencinin Adı-Soyadı ve TC Kimlik Numarası bulunmalıdır. Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak kontrol sonrasında, herhangi bir sorun olmaması halinde mali onay verilecektir. Mali onay verildikten sonra öğrenci Yaz Okulu Başvuru Formunu ve dekontu (ekran görüntülerini) Yaz Okulu Ders Talep Ekranı aracılığıyla sisteme yükleyecek ve ders seçimi yapacaktır.
 3. Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrol sırasında bir sorunla karşılaşılması halinde mali onay verilmeyeceğinden, ders seçimi/kaydı yapılamayacaktır.
 4. Yaz Okulu Ders Talep Ekranı 4 Temmuz 2024 Perşembe Günü saat 17.00 itibariyle otomatik olarak kapanacaktır.
 5. Başvuruların tamamlanmasını takiben, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu toplanacak ve Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde hangi derslerin açılacağına karar verecektir. Açılmasına karar verilen dersler 5 Temmuz 2024 tarihinde Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. 8 Temmuz 2024 tarihlerinde ise sadece, açılacağı ilan edilen derslere kayıt yapılabilecektir.
 6. Öğrencilerimizin nihai ders kayıtları ilgili akademik birim tarafından yapılacaktır. Bu aşamada, öğrencinin Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde alması mümkün olmayan bir dersi seçtiğinin tespit edilmesi halinde ders talebi iptal edilecektir.
 7. Yaz öğretimi ücreti, Fakülte ve MYO öğrencileri için kredi başına 2.266 TL, Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı öğrencileri için ise 7.374 TL olarak belirlenmiştir. Tam burslu öğrencilerimiz belirtilen ücretlerin yarısını ödeyeceklerdir.
 8. Yaz Öğretimi, Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde yürütülmektedir. Öğrenci başvurularının bu duyuruda belirtilen hususlara uygun yapılması gerekir.
 9. Yaz Öğretiminde dersler ve sınavlar, yüzyüze yapılacaktır.
 10. Yaz Okulunda en fazla 3 (üç) ders alınabilmektedir.
 11. Yaz Okulunda başvurulan ders açılmadığı takdirde, öğrenci açılan başka bir derse kayıt yaptırabileceği gibi, başvurulan ancak açılmayan dersi yaz okulunda açan başka bir üniversiteden de alabilir.  Bunun için EK 3’ de yer alan “Diğer Üniversite Yaz Okulu Başvuru Formu”nu doldurarak ilgili fakülte/yüksekokula Online İletişim Sistemi aracılığıyla göndereceklerdir. İlgili akademik birim gerekli incelemeyi yaptıktan sonra başvuru sonucunu öğrenciye Online İletişim Sistemi üzerinden bildirecektir. Yaz Okulunda başka bir üniversiteden ders alabilmek için, 
 • Söz konusu dersin/derslerin devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması ve harf notunun FF, FD, DD, DC olması,
 • Söz konusu ders/dersler için başvuru tarihleri arasında Çağ Üniversitesi Yaz Okuluna başvuru yapılmış olmasına rağmen derslerin açılmamış olması, şartları aranmaktadır.
 1. Yaz Okulunda öğretim süresi 7 (yedi) haftadır.
 2. Yaz Okulunda tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınan yarıyıldaki nottan düşükse değerlendirmeye alınmamaktadır.
 3. Yaz Öğretiminde uygulanacak esaslar, normal eğitim-öğretim dönemlerinde uygulanan esaslarla aynıdır.

EK 1: Yaz Okulu Ders Talep Formu (Fakülte ve MYO için)

EK 2: Yaz Okulu Ders Talep Formu (Yabancı Diller Yüksekokulu için)

EK 3: Diğer Üniversite Yaz Okulu Başvuru Formu