Erasmus KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Başvurusu

 

ERASMUS+ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2019-1-TR01-KA107-069996 ve 2020-1-TR01-KA107085630 nolu proje bütçeleri ile

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Başvurusu

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdeki ortak üniversitelerle yapılan bir değişim programıdır. Erasmus+ KA107 projesinde yer alan ülkeler ve kurumlar tabloda verilmiştir. Öğrenci hareketliliği sadece projede belirlenen alanlarda ve proje ortağı kurumlarla yapılacaktır. İlgili ortak ülkedeki başka bir kurumla değişim mümkün değildir.

Başvuru yapabilecek ülke, alan ve kontenjanlar aşağıda verilmiştir.

Ülke

Üniversite

Anlaşmalı olunan bölüm

Kontenjan

Öğrenim Kademesi

Fas

International of University

İİBF bölümleri

3

Lisans

Hindistan

UPES

İİBF bölümleri

3

Doktora

Ukrayna

YaroslavMudry National Law University

Hukuk Fakültesi

1

Lisans

 

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar döneminde programdan yararlanmak için başvuru süresi 27 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2021 saat 16:00da sona erecektir.

1.            Başvurular ücretsizdir.

2.            Çağ Üniversitesine kayıtlı tüm tam zamanlı lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler. Başvuru sahibinin hareketlilik yapmayı düşündüğü dönemde tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

3.            Lisans öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.

4.            Lisans öğrencilerinin minimum 2.20/4.00, lisansüstü öğrencilerinin minimum 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

5.          Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini orijinal imzalı ve mühürlü olarak  getirmesi zorunludur.

6.          Başvuru yapan öğrencilerin ilgili birim tarafından yapılacak Erasmus Dil Sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka dil sınavları ya da yeterlik belgeleri kabul edilmeyecektir..

7.          Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.

         

DEĞERLENDİRME

Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar aşağıda verilmiştir:

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+10 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

1.  Akademik başarı düzeyi (Tüm ölçütler içerisinde, ağırlığı en yüksek olan ölçüt olmalıdır)

2.  Bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil seviyesi

3.  Şehit ve gazi çocuklarına6 yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda

ilave puan (sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar için uygulanır)

4.  Engelli öğrenciler için (engelliliğin belgelendirilmesi koşulu ile) yükseköğretim kurumu

tarafından uygun görülen miktarda ilave puan

 5.  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma,  bakım veya

barınma kararı alınmış öğrencilere yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen

miktarda ilave puan

6.  Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya

Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenim veya staj hareketliliğinden hibeli veya

hibesiz yararlanmış öğrenciler için daha  önce  yararlanılan  her  bir  faaliyet  için

Yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

7.  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma durumunda yükseköğretim kurumu

Tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

8.  Seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

durumunda, yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

9.  Birden fazla hareketlilik türüne aynı anda başvurma halinde, öğrencinin tercih edeceği

hareketlilik için yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma

10. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle

ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama durumunda,

öğrencinin yapacağı sonraki başvurularda yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan azaltma.

11. Dil sınavına gireceğini beyan edip, mazeretsiz girmeme durumunda, öğrencinin yapacağı

sonraki başvurularda, yükseköğretim kurumu tarafından uygun görülen miktarda puan

azaltma.

BELENDİRME

Yararlanıcılara faaliyetleri süresi boyunca 700 Avro aylık hibe verilecektir. Yararlanıcılara gidiş dönüş seyahatleri için ayrıca seyahat desteği verilecektir. Seyahat miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanır (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en)

SEÇİM VE YERLEŞTİRME

•      Aday öğrencilerin seçimi, her fakülte/bölüm için kontenjan dâhilinde en yüksek puanı alan öğrencilerin sıralama sonucuna göre yapılır.

•     Bir sözleşme yılında seçilerek hibe tahsis edilen ancak hibe yetersizliğinden veya başka sebeplerle gönderilemeyen öğrenciler, bir sonraki sözleşme yılına kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.      Başvuru formu Uluslararası Ofiste doldurulacaktır.

2.       1 adet vesikalık Fotoğraf

3.      Orijinal imzalı ve mühürlü son transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından)

ERASMUS YABANCI DİL SINAVI

10.11.2021 Çarşamba günü saat 11.00 de Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacaktır. Sınavın telafisi yapılmayacaktır.