Çağ Üniversitesinde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Eğitim Öğretimin Yürütülmesine İlişkin İlkeler

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİNDE 2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE EĞİTİM ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

 

 • Yerleşke girişinden itibaren, bütün ortak alanlarda Covid-19 küresel salgını şartlarına uygun olarak maske, mesafe ve temizlik ilkelerine titizlikle uyulacaktır.

 • Üniversite temizlik hizmetleri personeli tarafından gün içerisinde kapalı alanların havalandırılması sağlanacak, tüm kapalı alanlar periyodik aralıklarla dezenfekte edilecektir.

 • TC Sağlık Bakanlığı, TC İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talimatları doğrultusunda;

 • Çağ Üniversitesi’nde tüm açık ve kapalı alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapayacak biçimde maske takılması zorunludur.
 • Açık alanlarda ve kafeteryalarda yemek yerken ve içecek içerken, kişiler arasında asgari 1,5 metre sosyal mesafe gözetilmek şartıyla, maske geçici olarak çıkarılabilir.
 • Üniversite ulaşım servislerinde ve içinde birden çok kişi bulunan şahsi araçlarda maske takılması zorunludur.

 • T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 Tarihli Genelgesi gereğince;

 •  Üniversitemiz kampüsü girişlerinde HES kodu üzerinden kontrol yapılacaktır. Yapılan kontroller sonucunda RİSKLİ durumda bulunan öğrencilerin kampüs alanına girmesine izin verilmeyecektir.

 • Öğrencilerin Covid-19 veya temaslı olması halinde devamsızlık durumları ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Covid-19 teşhisi konmuş veya bu hastalığın belirtilerini gösteren veya bir Covid-19 hastasıyla teması olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı veya Çağ Üniversitesi tarafından getirilen karantina ve izolasyon sınırlamalarına uyması zorunludur.

 • Covid-19 belirtileri gösteren personel ve öğrencilerimizin;

 • Kampüs alanı dışında bulunmaları halinde kampüse giriş yapmamaları, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları ve durumdan derhal Çağ Üniversitesi Sağlık Merkezini haberdar etmeleri,
 • Kampüs alanı içinde bulunmaları halinde durumu derhal Çağ Üniversitesi Sağlık Merkezine bildirmeleri ve yetkililerin uyarılarına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

 • Öğretim elemanlarının Covid-19 veya temaslı olması halinde eğitim-öğretimin aksatılmadan nasıl yürütüleceğin (dersin başka bir öğretim elemanı tarafından yürütülebilmesi veya ilgili öğretim elemanının sağlık durumunun elverişli olması durumunda dersin çevrim içi olarak yürütülebilmesi vb.) ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi”ne göre,

 • Sigara içme amacıyla sosyal mesafenin ihmal edilmesi ve sigara içme eylemi sırasında dumanın üflenmesi yoluyla virüs taşıyan damlacıkların daha uzağa saçılmasının bulaşma riskini arttırdığı göz önüne alınarak, belirlenmiş alanlar dışında kampüsün kapalı ve açık tüm alanlarında, sigara, elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak yasaktır.
 • Bu bağlamda, Üniversitemiz kapalı alanlarında, fakülteler arasında kalan meydanda ve üniversite binalarına 20 metre mesafedeki alanlarda sigara içilmesi yasaktır.
 • Sigara kullanımının yasak olmadığı alanlarda sigara kullanımı sırasında kişiler arasında asgari 2-2,5 metre sosyal mesafe bulunmasına özen gösterilmelidir.

 • Bu ilkelerde öngörülemeyen bir durumla karşılaşılması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile diğer ilgili Üst Kuruluşların alacakları kararlar gözetilerek Çağ Üniversitesi Koronavirüs Salgını ile Mücadele Komisyonunun alacağı kararlar doğrultusunda iş ve işlemler yürütülecektir.

 • Bu süreç içerisinde hastalık durumları hakkında (test sonuçları, vaka bildirimi vb.) doğru bilgi paylaşımı büyük önem arz etmekte olup, tüm personel ve öğrencilerimizin gereken hassasiyeti göstermesinin sürdürülebilir ve sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi için zaruri olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu bilgiler T.C. Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Çağ Üniversitesi Koronavirüs Salgını İle Mücadele Komisyonunun tavsiyeleri çerçevesinde hazırlanmıştır ve yeni düzenlemelere göre değişiklik gösterebilecektir.
 

EKLER:

 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
 2. T.C. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yayınlanan Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi

(COVİD 19) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sorumlu

Saliha Eren (Hemşire)

Telefon

0.324.6514800/1112

E-Posta

salihaeren@cag.edu.tr