7417 Sayılı Kanun İle Yatay Geçiş Başvurusu

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Olanlar;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar Ek Madde-1 kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı ile ve Genel not ortalaması ile programlarımıza yatay geçiş talebinde bulunabileceklerdir. Başvurular http://ues.cag.edu.tr:8080/limesurvey/index.php/111 linkinden alınacaktır.

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında

Bitiş Tarihi

Değerlendirme

Başvuru Sonuç İlan

Kayıt Tarihi

30.09.2022

03.10.2022

04.10.2022

05.10.2022 – 07.10.2022

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Kapsamında Yatay Geçiş Başvuruları 30 Eylül  2022 tarihine kadar Üniversitemiz Web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecektir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

1) Yatay Geçiş Başvuru Formu,

2) 7417 sayılı Kanun kapsamından yararlanarak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair kendi üniversitesinden alınacak belge,

3) Öğrenci Belgesi,

4) Öğrencinin af kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Üniversiteye, ilk kayıt esnasında vermiş olduğu ÖSYS, YKS, DGS vb. Yerleştirme ve Puanlarını Gösterir Sonuç Belgesi,

5) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ,

6) Adli sicil kaydına dair belge,

7) Daha önce İngilizce Hazırlık Eğitimi almış ise İngilizce Hazırlık Durum Belgesi,

8) Ek Madde 1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabileceğinden bu durumu belirten ilgili yazı. (Transkriptte veya öğrenci belgesinde belirtilmişse yazı istenmez).

9) Nüfus cüzdanı örneği