2021-2022 ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

2019-1-TR01-KA103-062232 ve 2020-1-TR01-KA103-080605 PROJELERİ KAPSAMINDA ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANIDIR

                                    

Çağ Üniversitesi’nde çalışan akademik ve idari personelin (Öğretim üyesi/görevlisi ya da uzman) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ikili anlaşmalar kapsamında ve kontenjan dâhilinde ders vermek/eğitim almak üzere başvurabilirler.

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.12.2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 22.01.2022

2019-1-TR01-KA103-062232 nolu proje bütçesinden yapılacak hareketliliklerin 31.05.2022 tarihine kadar,

2020-1-TR01-KA103-080605 nolu proje bütçesinden yapılacak hareketliliklerin 30.06.2022 tarihine kadar,

 tamamlanmış olması gerekmektedir.

Kontenjan

2019-1-TR01-KA103-062232 nolu proje bütçesinden tahmini 2 personel

2020-1-TR01-KA103-080605 nolu proje bütçesinden tahmini 10 personel

 

Başvuru için istenen belgeler      

1. Başvuru formu  (uluslararası ofisten temin edilecektir)

2. Öğretim programı

3. Kabul belgesi

Davetiye, katılım sertifikası, görevlendirme ve iş planı tarihlerinin birebir uyumlu olması ve 5 (beş) iş gününü içermesi gerekmektedir.

Hareketlilik hibesinden aşağıdaki şartları sağlayan öğretim elemanları faydalanabilir:

1) Çağ Üniversitesi’nin ders vermekle yükümlü personeli olma,

2) Ders Verme Hareketliliği için ikili anlaşmanın olması

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, YÖKDİL) sonucunun en az 70 puan olması, (Resmi dili İngilizce olan ülkelerde lisans derecesini tamamlamış veya doktora yapmış olan personellin dil puanı YDS 80 eşdeğeri kabul edilir.)

Ders verme hareketliliği için seçme ve değerlendirme kriterleri ve puanlamalar aşağıdaki gibidir:

Başarılı adaylar; Başvuru sahibinin dil puanının %50’sine aşağıdaki ölçütlere göre ilave edilecek veya çıkartılacak puanların hesabıyla ulaşılan toplama göre yapılacak sıralama ile belirlenir.

ölçüt

Puan

Daha önce faydalanmamış personele

Hiç faydalanmayan

+10

puan

5 yıl ve daha uzun zaman önce faydalanan

+7

Puan

3 ila 5 yıl önce faydalanan

+3

Puan

Üniversitedeki kıdem

10 yıl ve üzeri

+10

Puan

7-10 yıl

+7

Puan

4-7 yıl

+5

Puan

2-4 yıl

+3

Puan

Daha       önce       hareketliliğe      hiç katılmayan bölümlerin/programın personeline

+5

Puan

Daha önce hiç gidilmeyen yurtdışı kuruma gidecek personele

+5

Puan

Kurumlar arası yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayan personele

+15 Puan

Erasmus Fakülte/ Enstitü / Bölüm Koordinatörü olana

+10 Puan

Bedensel engelli olana (rapor sunulması kaydıyla)

+10 Puan

Şehit/Gazi    yakını     veya     gazi                     personel olana (belgelendirmek kaydıyla)

+10 Puan

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde mücbir bir sebep göstermeden gitmekten vazgeçmiş olana

-15 Puan

 

Ülkelere göre hibe miktarları

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.                    


Gitmeden önce;

 • Hareketlilik Anlaşması doldurulup personel, karşı kurum ve Çağ Üniversitesi kurum koordinatörü tarafından imzalanmalıdır
 • Garanti Bankası € hesabının açılması,
 • Davetiye mektubu (5 iş gününü içermelidir)
 • Öğretim Programı (8 saatlik ders programı)
 • Görevlendirme (Rektörlükten alınmalı ve 5 iş gününden 1 gün öncesini ve 1 gün sonrasını içermeli yani 7 günlük olmalıdır ),
 • Bilet / e-bilet,    
 • Sözleşme (Belgeler teslim edildikten sonra kurumumuz tarafından hazırlanıp, personel ve kurum koordinatörü tarafından imzalanacaktır)
 • Evraklar tamamlandığında hibe miktarının %80'i hesabınıza aktarılacaktır.

 Dönüldüğünde ise; 

 • 5 iş gününü içeren Katılım Sertifikasının orijinali Uluslararası Ofise teslim edilecek,
 • Uçağa biniş kartlarının orijinali Uluslararası Ofise teslim edilecek
 • Çevrimiçi anket ( Participant Report )(mail adresinize gönderilecek ve tarafınızdan doldurulacak) 
 • Dönüş belgeleri tamamlandığında hibenin kalan %20' likl miktarı hesabınıza yatırılacaktır.