2021-2022 ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

2019-1-TR01-KA103-062232 ve 2020-1-TR01-KA103-080605 projeleri kapsamında alınan Erasmus Personel Hareketliliği başvurularında ilan metninde belirtildiği gibi,

Başarılı adaylar; Başvuru sahibinin dil puanının %50’sine aşağıdaki ölçütlere göre ilave edilen veya çıkartılan puanların hesabıyla ulaşılan toplama göre yapılan sıralama ile belirlenmiştir.

 

ölçüt

Puan

Daha önce faydalanmamış personele

Hiç faydalanmayan

+10

puan

5 yıl ve daha uzun zaman önce faydalanan

+7

Puan

3 ila 5 yıl önce faydalanan

+3

Puan

Üniversitedeki kıdem

10 yıl ve üzeri

+10

Puan

7-10 yıl

+7

Puan

4-7 yıl

+5

Puan

2-4 yıl

+3

Puan

Daha       önce       hareketliliğe      hiç katılmayan bölümlerin/programın personeline

+5

Puan

Daha önce hiç gidilmeyen yurtdışı kuruma gidecek personele

+5

Puan

Kurumlar arası yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayan personele

+15 Puan

Erasmus Fakülte/ Enstitü / Bölüm Koordinatörü olana

+10 Puan

Bedensel engelli olana (rapor sunulması kaydıyla)

+10 Puan

Şehit/Gazi    yakını     veya     gazi                     personel olana (belgelendirmek kaydıyla)

+10 Puan

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde mücbir bir sebep göstermeden gitmekten vazgeçmiş olana

-15 Puan

 

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.