2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Öğretim Süreçleri Hakkında Duyuru

Kıymetli Öğrencilerimiz,

 

Üniversitemiz, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminin sona ermesiyle birlikte, Covid 19 salgınının daha uzun bir süre ülkemizi etkileyeceği varsayımı altında, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uygulanacak eğitim modeli ilgili çeşitli olasılıklar üzerinde çalışmalar yürütmüştür. Bütün bu çalışmalar sonucunda dünyadaki ve Türkiye’deki üniversite eğitimlerinde Hibrit (Karma) ve Online Eğitim Modellerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Buna bağlı olarak, geçen yıl Bahar Döneminde oluşan deneyimlerimizden hareketle Üniversitemizin hâlihazırda kullandığı ve hem hibrit hem de online eğitim modellerinde kullanılabilen uzaktan eğitim sistemi ile ilgili çeşitli iyileştirme çalışmaları yapılmış, Üniversitemizin fiziki ve sağlık koşulları Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uygun hale getirilmiş, öğretim elemanlarımıza uzaktan eğitim sistemi ile ilgili ayrıntılı eğitimler verilmiştir.

 

Ancak  Sağlık Bakanlığımız tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, son  günlerde  küresel  salgın  kapsamında  hasta  olanların  sayısında  ciddi  artışların olduğu  görülmektedir. Üstelik güz aylarında diğer hastalıkların da devreye girmesiyle salgının daha ciddi boyutlara ulaşabileceği öngörülmektedir.

 

Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın Yükseköğretim Kuruluna gönderdiği tavsiye yazısında; “2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüzyüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve digital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların ertelenmesinin önerilmesine karar verilmiştir.”denmektedir.

 

Öğrencilerinin sağlığını her zaman ön planda tutan Üniversite Yönetimimiz,

 

  • Sağlık Bakanlığımızın yukarıda belirtilen önerilerini,
  • Covid 19 salgınının ülkemiz ve Üniversitemiz kampüsünün bulunduğu lokasyonla bağlantılı illerdeki mevcut durumunu,
  • Ulaşım ve barınma faktörlerini,

göz önünde tutarak, yüzyüze eğitimin-öğretim usulünün öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, idari çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için önemli riskler içermesi nedeniyle, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde bütün akademik birimlerimizde online eğitim yapılmasına karar vermiştir.

 

Bu karara bağlı olarak,

 

  • Derslerde yer alan uygulamalı eğitimler güz döneminde yapılmayacak olup bahar veya yaz dönemine ertelenmiştir.
  • Ders kayıtlarımız 25 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
  • Online eğitime bağlı olarak sınavlar da online olarak yapılacaktır. Sınavların hangi usullerle yapılacağı akademik birimlerimizce kararlaştırılıp sizlere iletilecektir. 
  • Online eğitim ve online ders kaydı süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır.
  • Bu yıl ilk kez uzaktan eğitim sisteminde ders alacak öğrencilerimiz için “Uzaktan Eğitim Sistemine Uyum Eğitimleri” yapılacak olup, yapılacak eğitimlerin tarih ve saatleri Üniversitemiz Web sayfasından duyurulacaktır. O nedenle Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünün dikkatle takip edilmesi önerilmektedir.

Ülke yönetiminin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ve Yükseköğretim Kurulunun, Covid 19 salgınının göstereceği gelişmelere göre yüzyüze eğitime geçme yönünde alacağı her türlü karara karşı Üniversitemiz hazır durumdadır. Bu konudaki gelişmeleri sizlere eksiksiz ve zamanında bildireceğiz.

 

Çağ Üniversitesi olarak bütün öğrencilerimizin sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl geçirmelerini temenni ediyor, kısa süre içinde sınıflarımızda buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                  Çağ Üniversitesi Rektörlüğü