Önlisans, Lisans, ve Yüksek Lisans öğrencilerimiz için Ulusal Staj Programı Başvuruları 31 Mart 2022 Tarihinde son!!!

 

 

 

 

 

Kimler Başvurabilir?

  Kimler  Başvurabilir

     Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

  >>>>>  Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (lisans 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 4. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmama şartları aranmaktadır)

>>>>>• Ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri (ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte bir üst sınıfa geçme ve 2. sınıf öğrencilerinde staj yapacağı tarihte henüz mezun olmamış bulunma şartı aranmaktadır)

>>>>>Yurt içinde öğrenimine devam eden yüksek lisans öğrencileri (not ortalaması 4 üzerinden en az 2 veya diğer sistemlerde dengi) ile yurt dışında yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler

>>>>>“Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının” 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami#3