Virtual Worlds - International Student Project (Sanal Dünyalar Uluslararası Öğrenci Projesi)

Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Gülmez, 31 Mart 2022 tarihinde sanal dünya platformu Second Life’ta gerçekleştirilen VWBPE (Virtual World Best Practices in Education) adlı konferansta Prof. Dr. John O’Connor ve Lynne Berret’in katılımıyla birlikte ortak bir sunum yaptı. Gülmez, bu konferansta fakültemizde bütün bölümlerde seçmeli ders olarak uygulanan ve İrlanda’dan ‘Technology University of Dublin’ ve ABD’den kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ‘Whole Brain Health’ ile iş birliği yapılarak yürütülen ‘Virtual Worlds-International Student Project’ dersi ile ilgili deneyimlerini aktardı. Farklı ülkelerden eğitimcilerin katıldığı uluslararası konferansta, çok kültürlü metaverse deneyimi, bu deneyimin bireysel yansımaları, öğretilen dersler, metaverse kavramının geleceği ve öğrenci deneyimlerini içeren sunumda ayrıca karşılıklı yapılan fikir alışverişleri ile de projelerin geliştirilmesi ve iş birliklerinin artırılması konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleşti.