Staj Yapacak Olan İİBF Öğrencilerine Duyuru

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  1. Fakültemiz 3. Sınıf öğrencileri zorunlu stajlarını yaz aylarında yapabilir.

  2. Öğrenciler staj yapacakları yeri veya yerleri bir yılda en az 20 iş günü, en fazla 30 iş günü olmak üzere kendileri belirler ve uygun olup olmadığı konusunda Bölüm Staj Danışmanından onay alırlar. Ayrıca zorunlu stajlarını yapmış öğrenciler 2.stajlarını Cumhurbaşkanılığı'nın Staj Seferberliği kapsamında, uygun görüldüğü taktirde 20 İş günü olarak yapabilirler.

  3. Covid 19 Pandemi koşulları nedeniyle aile işletmelerinde ve/veya uzaktan çalışma durumunda olan işletmelerde yapılan stajlar kabul edilmektedir.

  4. Stajını Özel Sektörde yada Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yapacak olan ve kurumdan uygundur onayı alan 3. sınıf öğrencileri ZORUNLU STAJ FORMU; 1. ve 2. sınıf öğrencileri İSTEĞE BAĞLI STAJ FORMU’nu indirip eksiksiz ve okunaklı doldurmalıdır.

  5. Yaz aylarında zorunlu stajını yapamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, eğitim öğretim yılı içerisinde derslerini aksatmayacak şekilde tamamlayabilir/yapabilirler.

  6. Herhangi bir nedenle zorunlu stajını yapamayan veya staj yapmak istemeyen öğrenciler 4. sınıfın ilgili dönemlerinde verilen alternatif Girişimcilik veya Bitirme Projesi seçimlik derslerden birini almak zorundadır. Zorunlu stajını yapmış olan öğrenciler de bu derslerde birini isteğe bağlı olarak alabilirler.

Staj Formu, öğrenci ve işletme tarafından karşılıklı imzalanarak, öğrenci tarafından kendi bölümünün staj danışmanına ve Fakülte Sekreterliğine (iibf@cag.edu.tr & haticekasar@cag.edu.tr ) mail adreslerine yada Üniversitemiz Muhasebe biriminde görevli Ahu Kocahan'a ahukocahan@cag.edu.tr adresine gönderilecektir.

NOT: Staj yapacak öğrencilerimizin Staj Sigorta girişleri en erken 1 ay içerisinde gerçekleşmektedir. Aksi taktirde SGK  giriş işlemine izin vermemektedir. (Örn: 1Temmuz 2023 tarihinde staja başlayacak bir öğrencinin sigorta girişi 1 Haziran 2023'den itibaren sigorta girişi yapılabilir.)

ZORUNLU STAJ FORMU

İSTEĞE BAĞLI STAJ FORMU

  1. Doldurulan Staj Formu staj yapacağı yere onaylattırıldıktan sonra, staja başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar aşağıda belirtilen mail adreslerine taratılıp PDF dosyası veya fotoğraf olarak göndermelidir. iibf@cag.edu.tr & haticekasar@cag.edu.tr

  2. Staj Defteri eksiksiz doldurulmalıdır.

STAJ DEFTERİ

 

  1. Staj süresince doldurulacak olan online defter, staj bitiminde kurum yetkilisi tarafından E-İmza ile imzalanmalı, kurumun E-İmzası yok ise online staj defterinin Word halinde kopyası alınarak defter ıslak imza ile imzalanmalıdır. Yüz yüze eğitime geçildikten sonra staj defteri Çağ Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığından (Veli Kurt) alınabilir veya yukarıda verilen kopya çoğaltılabilir.

  1. Staj Defteri eğitim – öğretim dönemi başladıktan sonra ders döneminde Bölümünüz Staj Danışmanınızın belirlediği tarihe kadar BÖLÜM STAJ DANIŞMANI’na teslim edilmelidir.

BÖLÜM STAJ DANIŞMANLARI

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr.Sevgi Balkan Şahin

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Dr.Öğrt.Üyesi Saadet Sağtaş