Sosyal Medya Hukuku Sempozyumunu başarıyla gerçekleştirdik.

Bölgemizdeki ilk Vakıf Üniversitesi’ni ve Hukuk Fakültesi’ni kuran Yaşar BAYBOĞAN anısına Fakültemiz tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen sempozyumun konusu, "Sosyal Medya Hukuku"ydu. Sempozyuma, Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK Adana ve Mersin Barolarından birçok avukat ve stajyer avukat, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Sempozyumda, Prof. Dr. M. Tevfik ODMAN, Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi Üyesi Hulusi AKDERE, Av. Burak ÖZDAĞISTANLI, Prof. Dr. Hakan KAR, Dr. Öğr. Üyesi Barış ERMAN, Av. Sertel ŞIRACI, Av. Nazlı ÖZTÜRK ve Av. Burak İPLİKÇİ konuşmacı olarak yer aldılar. Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel ERTEKİN ve Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE, iki oturumdan oluşan sempozyumda oturum başkanlığı yaptılar. 
Sempozyum kapsamında; "Genel Olarak Sosyal Medya Hukuku", "Yabancı Mahkeme Kararları Çerçevesinde Sosyal Medya Kişilik Haklarının Korunması", "Sosyal Medyada Kişilik Hakları İhlalinin Sonuçları", "Sosyal Medyada Mahremiyet", "Sosyal Medya Aracılığıyla Cinsel Şiddet", "Sosyal Medya Üzerinden Kişisel Verilerin İfşası ve İfade Özgürlüğü", "Sosyal Medya Fikri Mülkiyet Hak İhlalleri" ve "Karşılaştırmalı Reklamlar ve Güncel Gelişmeler" konularına yer verildi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdikleri sempozyum, soru-cevap ve plaket takdiminin ardından sona erdi.