Öğretim Üyemiz Dr. Tuğçe Arslanpınar Tat'ın Makalesi, Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan'da yayımlanmıştır.

Öğretim Üyemiz Dr. Tuğçe Arslanpınar Tat'ın, Doç. Dr. Nedim Meriç'le birlikte yazmış olduğu "Yargıtay’ın Bir Kararı Işığında Tebligata İlişkin Temsilci Yetkilendirilmesi" konulu makalesi, Prof. Dr.Selçuk Öztek'e Armağan'da yayımlanmıştır.