Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKŞAR' ın Makalesi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde Yayımlanmıştır

Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OKŞAR' ın "Çoğunlukçu-Çoğulcu Demokrasi İkileminde Parti İçi Demokrasi Anlayışı ve Cumhurbaşkancı Hükümet Sistemine Yansımaları" Adlı Makalesi Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 28, Sayı: 49, Yıl: 2023, s. 404-468 arasında Yayımlanmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/82322/1412590