Hazırlık eğitimi alan öğrencilerimizle oryantasyon eğitiminde buluştuk.

Fakülte Dekanlığımız Hazırlık eğitimi alan öğrencilerimizle buluştu. Yapılan toplantıda, 

- Çağ Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin maddeleri, 

- Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri, 

- Derslere devam zorunluluğunun önemi, 

- Erasmus çerçevesinde yurt dışı eğitim olanakları, 

- Fakültemizde yapılan uygulamaları eğitimler, 

- İkinci yabancı dil öğrenme konusundaki imkanlar,

hakkında bilgiler verildi. Daha sonra öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevaplar verdik.