Dr. Öğretim Üyesi Şenol Kandemir, 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna bildirisiyle katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Şenol Kandemir, 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna bildirisiyle katıldı.
Dr. Öğretim Üyesi Şenol Kandemir, 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna bildirisiyle katıldı.

Fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Şenol Kandemir, 16-17 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumuna, "Türk Bankacılığında Faiz Oranlarına Genel Bir Bakış: Politika ve Uygulama" adlı bildirisi ile katılmıştır.