Öğretim Üyemiz Dr. Orhan Çetin'in Makalesi Legal Hukuk Dergisi 2022 Ocak Sayısında Yayımlanmıştır.

Öğretim Üyemiz Dr. Orhan Çetin'in "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Rejiminin Tasfiyesinden Sonra Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemelerinin Hangi Mal Grubuna Girdiğinin Tespiti" Başlıklı Hakemli Makalesi Legal Hukuk Dergisi 2022 Ocak Sayısında Yayımlanmıştır.