Doç. Dr. Nedim Meriç ve Ar. Gör. Tuğçe Arslanpınar'ın "İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtiraz Hakkında..." başlıklı makalesi yayınlandı.

Doç. Dr. Nedim Meriç ve Ar. Gör. Tuğçe Arslanpınar'ın "İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtiraz Hakkında..." başlıklı makalesi yayınlandı.
Doç. Dr. Nedim Meriç ve Ar. Gör. Tuğçe Arslanpınar'ın "İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtiraz Hakkında..." başlıklı makalesi yayınlandı.

Doç. Dr. Nedim Meriç ve Ar. Gör. Tuğçe Arslanpınar'ın "İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtiraz Hakkında Verilen Kararın İhtiyati Haczin İcrasına Etkisine İlişkin Hukuk Genel Kurulu Kararı ile Daire Kararlarının Değerlendirilmesi" Başlıklı Makalesi Yayınlandı.