Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Danışma Kurulu” Toplantısının İlki 09 Mart 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Danışma Kurulu” Toplantısının İlki 09 Mart 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi.
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Danışma Kurulu” Toplantısının İlki 09 Mart 2022 Tarihinde Gerçekleştirildi.

      Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Danışma Kurulu toplantısı Çağ Üniversitesi Rektörlük toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Adana ve Mersin Barosu Başkanları, iki ilimizin önde gelen hukuk bürosu sahipleri ile avukatlık yapan Fakültemiz mezunlarından oluşan Danışma Kurulu üyeleri katılmıştır.

     Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin’in açılış konuşmalarının ardından Fakültemiz Arşt. Gör. Özge Demirdelen Fakültemizi tanıtan bir sunum yapmıştır. Sunumda Fakültemiz Dekan Yrd.’ları Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğru ile Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat’ın  açıklamaları eşliğinde Fakültemizle ilgili genel bilgiler, ders programın içeriği, hukuk klinikleri uygulama ve araştırma merkezinin işleyişi, bilimsel araştırma projeleri ve diğer bilimsel etkinlikler hakkında bilgi verilmiştir.

      Fakültemizin eğitim kalitesinin daha iyiye götürülmesine yönelik Danışma Kurulu üyelerinin görüşlerinin alınmasını müteakip toplantı tamamlanmıştır.