Araştırma Görevlimiz Yunus Anıl Ay'ın Makalesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde Yayımlandı.

Araştırma Görevlimiz Yunus Anıl Ay'ın "Vakıf Yükseköğretim Kurumu Personelinin Hukuki Niteliği ve Bu Personelin Ücret Gelirinin Vergilendirilmesinde 2914 Sayılı Kanun'da Öngörülen Vergi Kolaylıklarının Uygulanıp Uygulanmaması Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme" Konulu Makalesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde Yayımlandı.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/andhd/issue/71441/1126835