Yargı Etiği Projesi Hk.

“Birleşmiş Milletler Yargısal Davranış ve Etik Kendi Kendine Öğrenme Kursu (UN Judicial Conduct and Ethics Self Directed Sertifika Programı)” Başvuruları Başlamıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından Doha Deklorasyonu çerçevesinde taahhüt edilen “Birleşmiş Milletler Yargısal Davranış ve Etik Kendi Kendine Öğrenme Kursu (UN Judicial Conduct and Ethics Self Directed Sertifika Programı)” Tanıtım ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında fakültemiz pilot uygulama okulu olarak seçilmiştir.

BM Sertifika Programı online ve İngilizce gerçekleşecek olmakla birlikte; Proje kapsamında Türkçe kitapçık tanıtılacak ve metodolojik bilgi aktarılacaktır. Söz konusu program telif hakkı Yargıtay’a ait olan Türkçe kitapçık ile desteklenmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara proje bitiminde Birleşmiş Milletler sertifikası takdim edilecektir.

Yargıda dürüstlük eksikliği hukukun üstünlüğüne duyulan güvene karşı gerçek bir tehdit oluşturur. Bu bağlamda, yargıda dürüstlüğü artırmak ve sürdürmek tüm dünyadaki hâkimlerin temel yükümlülüğüdür. Bir Birleşmiş Milletler girişimi olan Bangalor Yargı Etiği İlkeleri hakimlerin etik davranış kurallarını düzenleyen küresel ölçekteki temel belgedir.

Birleşmiş Milletler Yargı Etiği Eğitimi Kursu’nu tamamladığınızda şu bilgi ve becerilere sahip olacaksınız:

• Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin kaynakları, amacı ve içeriği ile ilgili konular ve bunların bir hâkim olarak iş ve özel yaşantısında uygulanması hakkında derin bir anlayış.

• Hem işyerinde hem işyeri dışında yargısal davranışlar ile etik sorunlar ortaya çıktığında bunları anlama yeteneğini artırmak ve bunlarla bağlantılı sorunlarla baş etme konusunda yardımcı olacak çeşitli yöntemler.

• Sosyal medya ve yargı etiği arasındaki ilişki hakkında temel anlayış.

• Hâkim olarak çalışmalarınızı etkileyebilecek çeşitli bilişsel önyargılar hakkında farkındalık ve bu önyargılarla başa çıkmaya yönelik muhakeme becerileri.

Program için önce online bir tanıtım etkinliği yapılacaktır. Program öncesinde yapılacak bu ders zoom üzerinden yapılacağı için katılım kontenjanlarla sınırlıdır. Şimdilik yalnızca 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kontenjan  tahsis edilmiştir. Süreçte desteğe ihtiyaç olunursa projede çalışanlar tarafından yardım edilecektir.

Başvuru için aşağıdaki linkten kayıt olunması gerekmektedir:

Başvuru linki için tıklayınız

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Özge Demirdelen

ozgedemirdelen@cag.edu.tr

Öğrenci Koordinatörü: Ebrar Büyükkurt