Devletler Özel Hukuku II Dersi Final Sınavı Hk.

"Devletler Özel Hukuku II Dersi Final Sınavı"  

NOT 1: "Aysel Çelikel ve Günseli (Öztekin) Gelgel, Yabancılar Hukuku, Beta, Yenilenmiş 27. Bası, İstanbul, 2022" ders kitabı dikkate alınmalıdır.

NOT 2: Sınav 25 soru test ve 1 klasik ek sorudan oluşacaktır.

"Devletler Özel Hukuku II Dersi Final Sınavı" konu kapsamı aşağıdaki gibidir: 

-Birinci Bölüm, Birinci Kısım, Yabancılar Hukuku

-Birinci Bölüm, İkinci Kısım, Yabancı

-Birinci Bölüm, Üçüncü Kısım, Milletlerarası Hukukta Yabancılara Tanınacak Hakların Kapsamı

-Birinci Bölüm, Beşinci Kısım, Yabancılar Hukukunun Kaynakları

-İkinci Bölüm, Türk Yabancılar Hukukunun Genel Esasları

-Üçüncü Bölüm, Yabancıların Hak ve ÖzgürlükleriBirinci Kısım, Yabancının Kişi Olarak HAk ve Özgürlüklerden Yararlanması (Suçluların Geri Verilmesi konusu dahil değil), 

-Üçüncü Bölümİkinci Kısım, Yabancıların Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Özgürlükleri (Yabancı Yatırımlara İlişkin Özel Hükümler, Yabancı Yatırımın Ticari Olmayan Risklere Karşı Korunması, Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri ile İlgili Sözleşmelerin Getirdiği Düzen, Yabancı Tüzel Kişilerin Miras Hakkı, Yabancının Maddi Olmayan Mallar Üzerindeki Hakları ve Yabancıların Siyasi Hakları dahil değil).

-Derste anlatılanlar, paylaşılanlar ve aktarılanlar.

Sınavda kullanılmasına izin verilen mevzuat bilgisi aşağıdaki gibidir:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ve YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

PASAPORT KANUNU

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU ve ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU ve DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TAPU KANUNU

İSKÂN KANUNU ve İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

KÖY KANUNU

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA  İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

TÜRK CEZA KANUNU