Üniversitemiz “Sektör Kampüste” Programının paydaşları arasında yer aldı.

Sektör Kampüste Programı Nedir?

Bu program, sektör çalışanları ile üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin en güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiği, üniversite-sanayi işbirliğini verimli ve etkili bir noktaya taşımayı hedefleyen programdır.

Sektör Kampüste Programı, çalışma alanları doğrultusunda güncel bilgilerle donatılmış insan kaynağı yetiştirmek için firmalar tarafından üniversitelerde MTH koduyla kredili olarak açılan dersleri kapsamaktadır. Gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modeli geliştirilmesi ve iş dünyasının üniversite içine dahil edilmesiyle firma ve üniversitelerin karşılıklı olarak gelişimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Milli Teknoloji Akademisi çatısı altında yürütülecek, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini temel alan program ile tüm üniversite öğrencilerine Ülkemizin öncü firmalarına ulaşabilme ve firma profesyonellerinden ders alabilme imkânı sunulmaktadır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Sektör Kampüste Programı ve MTH Kodlu Dersler

Sektör Kampüste programı kapsamında, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında Çağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası İşletme Yönetimi ve Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümlerinde açılan ders ve dersi yürüten paydaş firma aşağıdaki gibidir. 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde Açılan Ders

MTH 301 – Stratejik ve Digital Pazarlama (BEAM Teknoloji)

Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümünde Açılan Ders

MTH 301 – Stratejik ve Digital Pazarlama (BEAM Teknoloji)

Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümünde Açılan Ders

MTH 301 – Stratejik ve Digital Pazarlama (BEAM Teknoloji)