Üniversitemiz Dünyanın En Yeşil 830., Türkiye’nin En Yeşil 74. Üniversitesi Oldu.

     Üniversitelerin sürdürülebilirlik indekslerinden biri olan Greenmetric 2022 sıralaması 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre Üniversitemiz sunmuş olunan toplam puan ve kanıtlara göre dünya sıralamasında 830. olmuştur.

     Üniversitemizin çeşitli kriterlere göre yapılan Türkiye sıralaması ise aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir:

Kriter Türkiye Sıralaması
Eğitim-Araştırma 35
Kurum ve Altyapı 33
Enerji ve İklim Değişikliği 82
Atık Yönetimi 72
Su Yönetimi 78
Ulaşım Kriteri 69
Toplam Skor 74