Öğretim Üyemiz Prof.Dr.İlhan ÖZTÜRK’ün Uluslararası Başarısı

Google Scholar profillerine göre en çok atıf alan ve H Index'ine sahip ilk 6000 kişi açıklandı.

Prof.Dr.ÖZTÜRK, Türkiye’de en çok atıf alan ve H index’i en yüksek 6000 araştırmacı içinde atıf sayısı en yüksek 20 akademisyenden biri oldu.

Prof.Dr.İlhan ÖZTÜRK, geçtiğimiz yıl ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının; bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu en etkili bilim insanları listesinde de yer almıştı.