GELİŞİM ve YAŞAM PROGRAMI BAŞLADI

 

 

 

GELİŞİM ve YAŞAM PROGRAMI "

 

Prof. Dr. Deniz A. GÜLER

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Gelişim ve Yaşam Programı Koordinatörü

 

 


     
  

Sevgili Çağlılar,

     2019-2020 akademik yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde, eğitim-öğretimi zenginleştirmek için Gelişim ve Yaşam Programı oluşturuldu. 
       

     Bu program kapsamında, öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için zorunlu olarak almaları gereken seçmeli havuz dersleri belirlenerek,  fakültelerimizin 1.sınıflarında okutulmak üzere planlandı. Önerilen bu dersler, güz ve bahar dönemleri olmak üzere, her iki dönemde de açılacak, ve  2 kredi olacaktır.
         

     Gelişim ve Yaşam Programı’nın genel amacı; öğrencilerimizin genel kültür birikimlerine katkı sağlamak ve vizyoner bireyler olarak profesyonel iş yaşamlarına hazırlanmalarına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda belirlenen seçmeli havuz dersleri, öğrencilerimizin disiplinler arası çalışmalar yapmalarını sağlayacak düzeydedir. Ayrıca, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme, analiz-sentez-değerlendirme yetisi ve sosyal / kültürel sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi kazandıracaktır. farklı bölümlerde okuyan öğrencileri aynı amaç için bir araya getirip, onlara  kişisel bağlantılar kurma olanağı kazandıracak olan bu dersler, yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimin gerekliliği olan bilinci edinmelerine destek olacak ve kampüs yaşantısı hakkında yeni fikirler edindirecek nitelikte belirlenmiştir.


       Bu program pilot uygulama olarak,  2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İ.İ.B.F.’nin tüm bölümlerinin 1. sınıf öğrencilerine verilecektir.