Çağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME)’nin Katılımcılarından Biri Oldu.

 

Rekabete açık, küreselleşmenin getirdiği fırsatlar, riskler ve sorunları analiz ederek stratejik kararlar verebilecek uluslararası vizyona sahip işletmeciler yetiştirmeyi hedefleyen Çağ Üniversitesi; sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk değerlerini geliştiren ve bu değerlerin müfredata ve bilimsel çalışmalara konu olabilmesi için ortak bir zemin oluşturan PRME üyesi oldu.

2007 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri Liderleri Zirvesi’nde başlatılan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME)’nin misyonu Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri çerçevesini oluşturup, öğrenme topluluklarını geliştirmek ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratarak, yönetim eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini küresel olarak dönüştürmektir.

Çift dil ile Avrupa standartlarında eğitim vererek uluslararası platformlarda da başarılarına devam eden Çağ Üniversitesi; sürekli gelişim, öğrenme ağı ve paydaşlara ilerleme bildirimi konusunda kademeli ve sistematik değişim için bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan PRME’a imza atarak bu platforma Türkiye’den katılan 11 üniversiteden biri oldu.