Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı

Değerli Çağ Üniversitesi Öğrencileri,

Üniversitemiz Uluslararası Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projeler kapsamında Erasmus Öğrenim Hareketlilikleri için başvuru bilgisi aşağıda paylaşılmıştır. Aşağıda detayları yer alan çağrıyı okumadan lütfen başvurunuzu tamamlamayınız.

A. Başvuru Şekli, Tarihi ve İstenen Belgeler

• Başvurular 16 Şubat - 8 Mart 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Portalı üzerinden alınacaktır. (turnaportal.ua.gov.tr)

• Yabancı Dil Belgesi –Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak İngilizce sınavına girmek zorunludur

• Engelli öğrenci durumunda rapor sunulması zorunludur

• Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel durumunda belge sunulması zorunludur

B. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

• Eksik ya da yanlış bilgi içeren belge,

• İlan tarihleri dışında yapılan başvurular,

• Transkriptte yer alan not ortalaması ile uyuşmayan not ortalaması ile yapılan başvurular.

C. Yabancı Dil Sınavı:

Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yazılı ve sözlü olmak üzere 2 oturum şeklinde daha sonra açıklanacak bir tarihte Mart ayı içinde gerçekleştirilecektir. İlk oturumdan başarılı olamayan adaylar ikinci oturuma girmeye hak kazanamayacaklardır.

Önemli Not: Öğrenim ve Staj Hareketliliği Genel Hükümlerine ilişkin detaylı bilgiler için Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (sayfalar 6-29) mutlaka inceleyiniz. Hibe ödeme, kesim vb. tüm hükümleri bilmek hak sahiplerinin sorumluluğundadır.

D. Başvuru Koşulları:

Erasmus+ programına başvuracak öğrencilerin, başvuru için sağlamaları gereken asgari şartlar şunlardır:

1. Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmak; (hazırlık öğrencileri başvuru yapamaz).

2. Birinci kademe (Önlisans ve lisans) öğrenciler için ; en az 2.20/4.00 kümülatif not ortalamasna sahip olmak,

 İkinci ve üçüncü kademe (Yüksek lisans ve doktora) öğrenciler için ; en az 2.50/4.00 kümülatif not ortalamasna sahip olmak,

 Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış (varsa) Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması

(1 dönem için 30 ECTS) Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi,

5. Yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na katılmak ve başarılı olmak,

6. İsteyen öğrenciler hibe desteği olmadan da programdan faydalanabilir.

Not: Seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını sonuçların ilan edilmesinden sonra 5 iş günü içinde Uluslararası Ofis Başkanlığına dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.

E. Değerlendirme Kriterleri:

Yükseköğretim kurumları, Merkezin belirlediği seçim ölçütlerine göre öğrenim ve staj faaliyetine katılacak öğrencilerini seçerler. Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanması ve tercih sırası/puan/bütçe kriterlerine göre gerçekleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil puanlarının ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ (2014-2020 veya 2021-2027) kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin Erasmus seçim puanı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan eksiltme uygulanır. Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

 

 

10 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

11 Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

12 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanunu yarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

13 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

Hareketlilik Süresi: 2 ay

Hareketlilik Yılı: 2024-2025 akademik yılı

Proje Bitiş Tarihi: 29 Eylül 2025

Tüm hareketllik faaliyetleri yukarıda verilen tarihlerden önce tamamlanmalıdır.

Aşağıdaki kontenjanlar mevcut Erasmus anlaşmalarımıza ve anlaşma alanlarımıza göre belirlenmiştir.