Erasmus İngilizce Yeterlilik Sınavı Hakkında

2023-2024 Akademik Yılı 2023-1-TR01-KA131-HED-000113552 numaralı proje Erasmus Öğrenci Öğrenim ve 2023-1-TR01-KA131-HED-000113552 ve numaralı projeler Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran adaylar için ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİK SINAV BİLGİSİ

 

2023-2024 ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİK YAZILI SINAV BİLGİSİ

 • Erasmus +  İngilizce Yeterlik sınavı yüz yüze üniversite kampüsümüzde 15.03.2024 CUMA GÜNÜ saat 10.30 da yapılacaktır.
 • Sınav esnasında fotoğraflı okul kimlik kartınız ya da TC kimlik kartınız yanınızda bulunmalıdır.

Erasmus+ Yeterlilik Sınavı

BaĢlangıç: 10.30 BitiĢ: 12.30 (süre: 120 dk.)

Bölüm I Yazılı Sınav (15.03.2024)

 1. Dinleme (10 puan)
 2. Ġngilizce Kullanımı (30 puan)
 3. Okuma Anlama (15 puan)
 4. Yazma (20 puan)

Bölüm II (22.03.2024)

 1. Sözlü Sınavı (25 puan)

Yeterlilik Yazılı sınavı toplamda 55 çoktan seçmeli sorudan oluĢmakta olup dört bölüme ayrılmıĢtır: Dinleme, Ġngilizce Kullanımı, Okuma ve Yazma.

  • Dinleme bölümü 10 sorudan oluĢmakta ve her biri 1 puan değerindedir;
  • Ġngilizce Kullanımı bölümü 30 soru içermekte olup her bir soru 1 puan değerindedir;
  • Okuma bölümü 5 okuma parçasını içermekte ve toplamda 15 soru bulunmakta olup her bir soru 1 puan değerindedir ve Yazma bölümü 20 puandır.
  • Bu yeterlilik sınavı toplamda 13 sayfadan oluĢmaktadır.
  • Sınav süresi 2 saat (120 dakika)dır.

2023-2024 ERASMUS İNGİLİZCE YETERLİK SÖZLÜ SINAV BİLGİSİ

  • Erasmus Sözlü Sınavı tarihi 22.03.2024 Cuma günü yüz yüze yapılacaktır.
  • Erasmus yazılı sınavı 75 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bu yazılı sınavda 35puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınavına girmeye hak kazanacaklardır.
  • 21.03.2024 PerĢembe günü saat 17.00 itibari ile sözlü sınavına girmeye hak kazanmıĢ adaylar www.cag.edu.tr web adresindeki ana sayfa duyurular bölümünde ilan edilecektir.
  • Sınav esnasında fotoğraflı okul kimlik kartınız ya da TC kimlik kartınız yanınızda bulunmalıdır.
  • Yazılı sınavın ve sözlü sınavın telafisi olmayacaktır.

YAZILI SINAV TOPLAMDA 55 SORULUK 4 BÖLÜMDEN OLUġMAKTADIR VE 75 PUAN  ÜZERĠNDEN  DEĞERLENDĠRĠLECEK  OLUP  VE  ARDINDAN  25  PUANLIK SÖZLÜ   SINAVI   DA   EKLENEREK   ERASMUS   ĠNGĠLĠZCE   YETERLĠLĠK   SINAVI BAġARI PUANI OLUġTURULACAKTIR.

Bilgilendirme metninde belirtilen hususlar dıĢındaki sorularınızı erasmus@cag.edu.tr adresine mail yazabilirsiniz.

BAŞARILAR DİLERİZ

ERASMUS PROFICIENCY EXAM

Starts: 10:30             Finishes: 12.30 (duration: 120 min.) Part I Written Exam (15.03.2024)

 1. Listening (10pts)
 2. Use of English (30pts)
 3. Reading Comprehension (15pts)
 4. Writing (20pts)

Part II (22.03.2024)

 1. Speaking Exam (25pts)

Note: The proficiency written exam consists of a total of 55 multiple-choice questions and is

divided into four sections: Listening, Use of English, Reading, and Writing.

The listening section consists of 10 questions, each worth 1 point; the use of English section comprises 30 questions, with each question worth 1 point; he reading section includes 5 reading passages, with 15 questions in total, and each question is worth 1 point; and the writing section is out of 20 points.

This proficiency exam consists of a total of 13 pages. The total exam duration is 2 hours (120 minutes).

2023-2024 ERASMUS ENGLISH PROFICIENCY SPEAKING EXAM INFORMATION

The Erasmus Speaking Exam will be conducted On Friday, March 22, 2024.

Candidates who score 35 points or above (out of 75) in the Erasmus written exam will be eligible to take the speaking exam.

Candidates who are eligible to take the speaking exam will be announced on the homepage announcements section of www.cag.edu.tr starting from 5:00 pm on Thursday, March 21, 2024.

During the exam, you must have your Photo ID school card or Turkish ID card with you. There will be no makeup exams for the written or oral exams.

THE WRITTEN EXAM CONSISTS OF 4 SECTIONS WITH A TOTAL OF 55 QUESTIONS AND WILL BE EVALUATED OUT OF 75 POINTS, FOLLOWED BY THE ADDITION OF THE 25-POINT SPEAKING EXAM TO FORM THE ERASMUS ENGLISH PROFICIENCY EXAM SUCCESS SCORE.

For questions not covered in the information text, you can email erasmus@cag.edu.tr. BEST OF LUCK!