2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Kaydı/ Ders Kaydı Yenileme İşlemleri

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi  öğrenci ders kayıtları 12.02.2024-16.02.2024 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.

19 Şubat-01 Mart 2024 tarihlerinde ise ders ekleme ve çıkarma işlemleri yapılacaktır.

Ders kayıtları, aşağıda belirtildiği şekilde tarafınızca gerçekleştirilecektir.

  • Öğrencimiz, fakülte/yüksekokul sekreterliğinden aldığı ders kayıt formunu mali onay almak üzere Mali İşler Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine götürecektir.
  • Mali onay alınabilmesi için Üniversitemiz programlarında indirimli veya ücretli olarak okuyan öğrencilerimizin, kayıt yenileme tarihi itibari ile geciken borcunun bulunmaması ve ödemelerini ilgili banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Mali onay verilmesi aşamasında Muhasebe Birimince ibrazı talep edilebileceğinden banka dekontunun mutlaka öğrencimizin yanında bulunması büyük önem göstermektedir. Tam burslu öğrencilerimizde muhasebe biriminden mali onay alacaklardır.
  • Mali onay alan öğrencimiz, danışman öğretim elemanı ile birlikte alması gereken dersleri belirleyecek ve ders kayıt formu üzerine işaretleyip imzalayacaktır.
  • Öğrencimiz daha sonra Üniversitemiz web ana sayfasında, “Öğrenci > Web Erişimleri > Öğrenci Otomasyonu > Giriş Yap” sekmelerini/adımlarını izleyerek https://ubs.cag.edu.tr/ sistemine kullanıcı adı ve parolalarını yazmak suretiyle giriş yapacaklardır. (ilk defa ders kaydı yapacak öğrencimiz, Kullanıcı Adı olarak Öğrenci Numarasını, Parola olarak ise T.C. Kimlik Numarasını kullanacaktır.)
  • Açılan sayfada “Ders Seçimi-Kayıt Yenileme” bölümü tıklandığında ders listesi ekrana yansıyacaktır.
  • Öğrencilerimiz ders kayıt ekranından alacakları dersleri ve varsa şube/grubunu seçip kontrollerini yaptıktan sonra “Danışman Onayına Gönder” işlemini yapacaklardır. Öğrenci bu işlemi yaptıktan sonra ders kaydının tamamlanması için danışman öğretim elemanının yanına gidecektir.
  • Danışman, öğrenci tarafından gönderilen kayıt işlemini inceleyecek, öğrencinin seçtiği derslerin uygun olduğuna karar verdiği takdirde kaydı tamamlayacaktır.
  • Ders kaydında bir hata görülmesi halinde kayıt işlemi otomasyon sistemi üzerinden danışman tarafından öğrenciye iade edilecek ve hatanın düzeltilmesi istenecektir. Hata öğrenci tarafından düzeltildikten sonra yeniden Danışman onayına gönderilecektir. Danışman hatanın düzeltildiğini gördükten sonra ders kaydını onaylanacaktır.
  • Ders kaydı tamamlanan öğrencilerimiz kayıtlandıkları dersleri otomasyon sistemi üzerinden kontrol etmekle yükümlüdür. Ders kaydının tamamlandığı danışman tarafından teyit edilmedikçe kampüsten ayrılmamak büyük önem arz etmektedir.

 

Öğrencilerimizin kayıt yenileme günleri aşağıdaki gibidir.

 

12 Şubat Pazartesi

Hukuk Fakültesi

3 ve 4. Sınıflar

13 Şubat Salı

Hukuk Fakültesi

 1 ve 2. Sınıflar

14 Şubat Çarşamba

Fen-Edebiyat Fakültesi

15 Şubat Perşembe

Meslek Yüksekokulu

16 Şubat Cuma

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi