2021 YKS Ek Yerleştirme Sonucu Üniversitemize Yerleşip Kayıt Yaptıran Öğrenciler için Seviye Belirleme Sınavı Duyurusu

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

 SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Yeterlik sınavına girmeyen ya da girip de başarılı olamayan tüm öğrencilerin katılmak zorunda oldukları bir sınavdır. Bu sınavda geçme ya da kalma söz konusu değildir. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlara göre

 • A1- Başlangıç
 • A2- Çok az bilenler
 • B1- Orta düzey öncesi

      olmak üzere üç seviyeye ayrılarak İngilizce Hazırlık eğitimlerine başlarlar.

2021 – 2022 yılı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin girmek zorunda olduğu Seviye Belirleme Sınavı 05.11.2021 Cuma günü saat 11.00’da yüz yüze kampüste yapılacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır.

Hazırlık Yeterlik (Proficiency) Sınavına girip başarısız olan ve Hazırlık Yeterlik (Proficiency) Sınavına girmeyen öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavına girmesi zorunludur.

Seviye Belirleme Sınavı sizin İngilizce seviyenizi belirleyip sizi uygun seviyedeki sınıflara yerleştirmemize yardımcı olacaktır bu nedenle bu sınavda sadece bildiğiniz soruları işaretleyiniz. Bilmediğiniz veya zorlandığınız soruları boş bırakınız.

 • Kampüse gelecek kişilerin (öğrenci + veli) e-nabız uygulamasından HES KODU ve AŞI KARTI oluşturmaları gerekmektedir. Aşı olmamış kişiler sınav gününden 48 saat önce PCR Testi yaptırmış olmalı ve testin sonucunu kampüse girişte yetkililere göstermesi gerekmektedir.
 • Kampüse girişte HES KODU, AŞI KARTI ve PCR Test kontrolü yapılacağından sınav başlangıç saatinde gecikmeye sebebiyet vermemek için isteyen öğrencilerin beraberinde 1 (bir) veli ile birlikte kampüse gelmeleri rica olunur. Öğrencilerin sadece kendilerinin sınava gelmeleri tavsiye olunur.
 • Kampüs girişinde ATEŞ ÖLÇME kontrolü yapılacaktır. Ateşi yüksek çıkan veliler kampüse ALINMAYACAKLARDIR.
 • Ateşi yüksek çıkan öğrenci olursa sınav hakkı kaybolmaması için kampüse alınacak ANCAK AYRI SALONDA TEK BASINA sınava alınacaktır.
 • Kampüs girişinden itibaren öğrenciler ve beraberindeki kişiler MASKE takacaktır.
 • Sınav süresince maske takılı olacaktır ancak gerek görülmesi durumunda gözetmenler bir öğrencinin kimliğindeki fotoğrafla karşılaştırma yapabilmek için çok kısa süreliğine öğrencilerin maskesini çıkarmasını talep edebileceklerdir.
 • Gözetmenler ve görevliler de maske takacaktır.
 • Öğrencilerin oturacakları yerler önceden belirlenmiş olacaktır.
 • Sınav salonları ve koridorlar dezenfekte edilerek sınavın sağlıklı bir ortamda yapılması sağlanacaktır.
 • Her sınav salonunun kapısında dezenfektan sıvı bulundurulacaktır.
 • İsteyen öğrenciler kendi dezenfektanlarını yanlarında bulundurabileceklerdir.
 • Öğrenciler sınav salonuna yanlarında su ile girebileceklerdir.
 • Sınav anında gözetmenler öğrencilerden en az 1,5 metre uzakta duracaklardır.
 • Sınav evrakının dağıtımı ve teslimi sırasında da sosyal mesafe kurallarına kesinlikle uyulacaktır.
 • Yoklama listesini her öğrenci kendi kalemi ile imzalayacaktır. (Mavi Tükenmez Kalem)
 • Sınav süresince öğrenciler arasında silgi ya da kalem alışverişi OLMAYACAKTIR.
 • Kampüs içinde öğrencileri bekleyen velilerden de sosyal mesafe kuralına uymaları istenecektir.
 • Öğrenciler Öğrenci Kimlik Belgeleri ile birlikte kimliklerini belirleyecek bir belge göstermek zorundadır. (T.C. kimlik belgesi, sürücü belgesi vb.)
 • Sınav başlangıç saatinden en fazla 60 DAKİKA önce kampüse giriş yapılmasına izin verilecektir.