AKADEMİK ÇALIŞMALAR

YAYINLAYANIN ADI SOYADI BÖLÜM YAYININ ADI YAYINLANAN DERGİ/SAYI YAYIN ADRESİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan CANKUT İktisadi İdari Bilimler Fakültesi MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR), 2 (2), 76-99.  DERGİ

Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğru
&
Prof. Dr. Herbert Reginbogin

Hukuk Fakültesi Rethinking East Mediterranean Security: Powers, Allies & International Law (Doğu Akdeniz’in Güvenliğini Yeniden Düşünmek: Güçler, İttifaklar & Uluslararası Hukuk) Touro Universitesi Hukuk Fakültesi/ABD dergisi olan Touro Law Review DERGİ
Okt. Simay AKKAR Hazırlık Okulu Undesirable Behaviours of EFL Learners and Their Reasons Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017/Sayı 3  

Gülden TÜM
&

Okt. Zeynep CEYHAN BİNGÖL

Hazırlık Okulu

Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Temel İşlevleri (Basic functions of textbooks used in teaching Turkish as a foreign language)

Turkish Studies, Vol: 12 No: 34

DERGİ
DERGİ

Okt. Aysun DAĞTAŞ

Hazırlık Okulu

Exploring the Willingness to Communicate in the Language Classroom

The Role of the Self in Language Learning Cambridge Scholars Publishing (2017)

DERGİ

Okt. Senem ZAİMOĞLU

Hazırlık Okulu

An Investigation into Foreign-Language Anxiety and its Relation to Self-Efficacy in Oral Performance

The Role of the Self in Language Learning Cambridge Scholars Publishing (2017)

DERGİ