Assist Prof. Dr. Saadet SAĞTAŞ

Assist Prof. Dr. Saadet SAĞTAŞ Faculty of Economics and Administrative Sciences

saadetsagtas@cag.edu.tr

Download CV

7. Publications

7.1. Papers Published in İnternational Refereed Journals (Scı & Sscı & Arts And Humanities)

1.  Gülmez, M., Sağtaş, S., & Kahyaoğlu, D. Y. (2016). The Effects of Technoparks On Absorptıve Capacıty and The Role Of Gatekeepers ın Thıs Process. Cag University Journal of Social Sciences, 13(2), 92-102.

2. Sağtaş, S. Gülmez, M. (2019). Tüketiciden Tüketiciye (C2C) E-Ticaret Uygulamalarında Alıcı Ve Satıcıların Etik Karar Alma Sürecini Belirleyen Faktörler: Türk Ve Alman Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Gençlik Araştırmaları Dergisi (27.05.2019 tarihinde kabul edilmiştir).

7.2. Papers Presented at İnternational Conferences and Published in The Proceedings:

1. Gülmez, M., Sağtaş, S., (2018) ‘’ Üye Kartları Kullanımından Mobil Uygulamalara Geçiş Süreci: Starbucks App Üzerine Bir İnceleme” II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Çukurova Üniversitesi, 4-5 Mayıs 2018.

7.5. Papers Presented at National Conferences and Published in The Proceedings: 

1. Gülmez, M., Yaşa Özeltürkay, E., Sağtaş, S., (2014)” Avapreneurship (Avatar Girişimcilik) Second Life Sanal Yaşam Dünyasında Girişimcilik Sürecine İlişkin Bir Süreç Önerisi”, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi Boğaziçi Üniversitesi, Seçilmiş Bildiriler Serisi II, ss, 16-29. (Yayım yılı, 2016).

2. Koç, M., Sağtaş, S., Öztürk L., (2015) ‘’ Y Kuşağının Üniversite Yaşamı Boyunca Değişen Kariyer Algısı Üzerine Ampirik Bir Çalışma’’, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Aksaray Üniversitesi , 7-9 Mayıs 2015.

3. Koç, M., Öztürk L., Yıldırm, A., Sağtaş, S., Y Kuşağının İş Tatmininde Motivasyonun Modellemesi (Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama)’’, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Aksaray Üniversitesi , 7-9 Mayıs 2015.