Assoc Prof. Dr. Murat GÜLMEZ

Assoc Prof. Dr. Murat GÜLMEZ Faculty of Economics and Administrative Sciences Vice Dean of the Faculty of Economics and Administrative Sciences

mgulmez@cag.edu.tr

Download CV

Mentored Master’s and Doctoral Theses

Master’s Theses

 1. EMRE KADİR ÖZEKENCİ (2017) The Determinants of E-commerce in Turkey and European Countries: A panel data analysis
 1. BETÜL AKTAŞ (2017) Consumers’ Ethical Beliefs & Consumers’ Attitudes Towards Business On Ethical Decision Making

 1. EBRU YILDIZ (2017) Kar Amacı Gütmeyen Yardım Kuruluşlarının Sürdürülebilirlik ile ilgili “Online” iletişimi: Web Sitelerinin İçerik Analizi
 1. GÖKÇE BİDERATAN (2017) Instagram Kullanan Kadin Girişimciler Üzerine Bir Araştirma: Adana İlinde Bir Uygulama
 1. BURAK BAKAR ( 2015) Yeşil Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler: Mersin İli PVC Kapı Pencere Ve Granit Malzemeleri Üzerine Bir Uygulama, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi
 1. İDİL MÜGE DEMİR (2014) İnternetten market alışverişi: Tüketici beklentileri ve market web sitelerinin yapısı üzerine bir araştırma, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi
 1. SEMA PUSAK (2014) Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir araştırma; Şirketlerin periyodik yayınlanan kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının içerik analizi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi
 1. Erdal ARAÇ (2014)  Paydaşların yeşil pazarlama uygulamalarına ilişkin algısı: Çimento sektörü örneği, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi
 1. SAADET SAĞTAŞ (2013) Second life sanal yaşam dünyasında girişimcilik: Avapreneurship (Avatar Girişimcilik), Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi
 1. MÜZEYYEN ARSLAN  (2013) Arama motoru reklamcılığının etkinliği üzerine bir araştırma: Google Adwords uygulaması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ABD. Yüksek Lisans Tezi

Doctoral Theses:

Publications

Articles published in International Refereed Journals
(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Articles published in other International Refereed Journals

Notices presented in International Scientific Conferences and published in Proceedings

 1. YASA ÖZELTÜRKAY EDA, BOZYİĞİT, SEZEN, GULMEZ,MURAT, (2016), Analyzıng College Students' Ethıcs Perceptıons : A Pılot Study At A Foundatıon Unıversıty In Turkey, 15. International Marketing Trends Conferences, Venezia, Italy, January.
 1. YOLAÇAN, Z. BERİL., YASA, ÖZELTÜRKAY EDA, GULMEZ, MURAT, (2016), “CSR in Turkish Science:  A content analysis of Turkish dissertations on Corporate Social Responsibility (CSR)”, 7th International congress on CSR, Fraud and ethics, Bahcesehir University, Istanbul.
 1. HOLLEY, DEBBIE GULMEZ, MURAT, (2012), Ethics and the ‘Facebook’ generation students, CSR Conference 2012 Lahti – Finland
 1. HAZIR,KOKSAL, GULMEZ,MURAT, (2012), The assessment of Turkey’s logistic performance for the last three periods in the Mediterranean basin and suggestions for performance improvement in the region, 10. International Logistics & Supply Chain Congress - İstanbul –Turkey
 1. ÇABUK, SERAP, GULMEZ, MURAT, PENPECE, DİLEK, (2010) Communicating Corporate Social Responsibility on the Internet: A Case Study In Turkey CSR Conference 2010 Zagreb – Croatia

International Books or Chapters

Articles Published in National Refereed Journals

 1. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., BOZYİĞİT,S.,GULMEZ,M., (2017), Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi: Keşifsel Bir Çalışma, Marmara  Üniversitesi Öneri dergisi Temmuz 2017 (Kabul edildi)
 1. GULMEZ,MURAT, SAĞTAŞ,SAADET, YAMAK,KAHRAMAN,DİLER, (2016). The Effects Of Technoparks On Absorptıve Capacıty And The Role Of Gatekeepers In Thıs Process, Cag University Journal of Social Sciences, 13(2), December 2016.
 1. YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., BOZYİĞİT,S.,GULMEZ,M., (2016) Determining Motives of Mothers Who Purchase Healthy Snacks For Their Children: A Phenomenological Study, International Journal of Health Management and Marketing, 1 (2) 17-36.

Notices presented in National Scientific Conferences and published in Proceedings

 1. GULMEZ, MURAT., SAĞTAŞ, SAADET., YASA ÖZELTÜRKAY, EDA. (2014), Avapreneurship (Avatar Girişimcilik): Second Life Sanal Yaşam dünyasında Girişimcilik sürecine ilişkin bir süreç önerisi, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi- Boğaziçi Üniversitesi Seçilmiş Bildiriler Serisi II, ss,16-29. (Yayım yılı,2016).
 1. BOZYIGIT SEZEN, YASA ÖZELTÜRKAY EDA, GÜLMEZ MURAT (2015). Instagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Profillerini ve Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörleri Belirlemeye Yönelik Keşifsel Bir Çalışma. 20.Ulusal Pazarlama Kongresi.
 1. GULMEZ, MURAT. TUTKUNCA, TAYLAN, (2015) Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi: Türk Banka Web sitelerinin içerik analizi, 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi.

Other Publications

References to Publications

According to Google Scholar, 1 citations have been cited to my studies.

Scientific Institutions Memberships

SRRNet -  Social Responsibility Research Network Üyesi