ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I lessons you can choose instead
Code Course Type Credit ECTS