PSI-538 Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
PSI-557 Psikopatolojide Seçme Konular Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-589 Eleştirel Düşünme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-520 Endüstri Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07
PSI-588 Psikopatolojiye Giriş Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-103 Mesleki İngilizce Seçmeli Dersler Seçmeli 0-0-0 07
LAW-514 Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Yönetim Organının Sorumluluğu Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-599 Tıp ve Ceza Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-560 Bilişsel Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 07