ELC-401 Dördüncü Yarıyıl Seçimlik Dersleri I yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
IRE-216 Uluslararası Örgütler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
FEA-200 Eleştirel Düşünce Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06
MAN-220 Örgütsel Davranış Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 06