TOS-500 Ortak Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
MAN-511 Dijital Pazarlama Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-591 İşletmelerde Yeni Teknolojiler Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-592 Suç ve Suçun Psikolojisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IRE-555 Küresel Siyasette Rusya Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
PSI-587 Öğrenmeyi ve Öğretmeyi Öğrenme Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
IRE-511 Uluslararası Siyasi Ekonomi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-594 Beden Algısı Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-595 Kültürlerarası Psikoloji Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-582 Sanal Dünyalar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
MAN-505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
OSD-555 Afet Yönetimi Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08