LAW-505 Seçmeli yerine seçebileceğiniz dersler
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-555 Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar ile Mal Varlığına Karşı Suçlar Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-595 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-568 Vergi Yargılama Hukuku Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-509 Hükümet Sistemleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-567 Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri Seçmeli Dersler Seçmeli 3-0-3 08
LAW-513 Hukuk ve Etik Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 3-0-3 08