ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 Başvuru Koşulları

- Bilimsel Araştırma Fonu’ndan yararlanmak üzere proje yürütücüsü olarak başvuracak kişilerin tam zamanlı “Öğretim Üyesi” ya da “Öğretim Görevlisi” olması gerekmektedir. Araştırma görevlilerinin ya da öğrencilerin yürütücü olarak başvuruda bulunmaları mümkün değildir. Üniversitenin lisansüstü programlarında kayıtlı bulunan öğrenciler bir araştırma projesine dayanan tezlerinin desteklenmesine ilişkin, bu amaç için tahsis edilmiş bir bütçe bulunması halinde, destek başvurusunda bulunabilirler. Bu nitelikteki başvurular atanmış tez danışmanının yürütücülüğünde yapılır. Bu türdeki projelerin başvuru ve değerlendirmesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP)  Komisyon’u tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

- Rektörlük tarafından duyurulan son başvuru tarihine kadar başvuru formunun ve başvuruda istenen belgelerin eksiksiz olarak Rektörlük Projeler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

- BAP başvuruları değerlendirmelerinde öncelik daha önce destek almamış projelere verilmektedir.

- Başvuru numarası Projeler Ofisi tarafından verilmektedir.

- Bilimsel Araştırma Projesi Yönergesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bütçe/ödemeler

- Bütçe taleplerinde yurtiçi alımlarda KDV dahil fiyat; Yurt dışı alımlarda tüm masraflar dahil (gümrük bedeli, vergiler, nakliye) fiyat yazılmalıdır. Döviz cinsinden alınan proforma faturaların TL cinsinden karşılığı hesaplanırken fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınmalı ve öneride mutlaka belirtilmelidir.

- BAP Projelerinde ücret karşılığı çalışacak kişiler için ödemelerin iş veren maliyeti dahil brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

- Proje yürütücüsü ya da araştırmacılar, proje kapsamında teşvik ikramiyesi ya da ödeme alamayacaklardır.

- BAP Projelerinde ücret karşılığı çalışması düşünülen kişiler için 2019 yılı günlük ücret iş veren maliyeti dahil brüt zzz TL olarak belirlenmiştir. Hesaplamalar tam zamanlı çalışması öngörülen araştırma asistanları için aylık en fazla 20 gün üzerinden (Ay x 20Gün x zzzTL); yarı zamanlı çalışması öngörülen araştırma asistanları için de çalışması düşünülen aylar için 20 günden fazla olmamak kaydıyla günlük üzerinden (Ay x Gün x zzzTL) yapılmaktadır.

- Bütçe de kalemler arası aktarım mümkün olabilmektedir. Toplam bütçenin % 20’sine kadar olan aktarımlar proje yürütücüsünün sorumluluğunda, %20’nin üzerindeki aktarımlar ise Komisyon’un onayıyla gerçekleşebilmektedir.

- Projeler kapsamında gerçekleştirilecek olan seyahat, konaklama, yeme, içme ve ulaşım harcamalarında “ÇAĞ Üniversitesi Seyahat Harcamaları”na İlişkin İlkeleri’nin ilgili maddeleri geçerlidir.

- Veri toplama, giriş ve analiz çalışmalarının mümkün olduğunca proje ekibi tarafından yapılması gerekmektedir.

- Kurum dışından alınacak araştırma ya da hizmet destekleri ancak hizmet sözleşmesi ile gerçekleşebilecektir.

- Araştırma yürütülürken ihtiyaç duyulan araştırmaya doğrudan katkısı olabilecek seyahat talepleri karşılanmaktadır. Ancak araştırma sonuçlarını yayınlamak amacıyla yapılan konferans katılımı gibi seyahat masrafları desteklenmemektedir.

- Kurum dışından kaynaklar ile yürütülecek olan araştırma projelerinin eş fonu ya da altyapı oluşturmaya yönelik giderleri karşılanabilmektedir.

- Hesaplama yoğun araştırma projelerinin, gerekçelendirilmek sureti ile “bilgisayar” alımlarını karşılanabilmektedir; bunun dışında bilgisayar için destek verilmeyip Üniversite’nin mevcut kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir.

 

Başvuru değerlendirmesi

- Etik Kurul Yönergesi gereği rapor alınması gereken başvurularda ve canlı denek kullanılacak olan araştırmalarda mutlaka etik kurul raporu alınması gerekmektedir.

- Proje değerlendirmeleri BAP Komisyonu’nun belirlediği Üniversite dışından ve/veya Üniversite içinden Değerlendiriciler tarafından yapılmakta ve Komisyon tarafından karara bağlanmaktadır.

- BAP proje çağrı ve başvuruları yılda iki kez (Eylült ve Mart aylarında) yapılabilmektedir.

 

Raporlama

- 6 ay ve daha kısa süreli olan projelerde sadece final raporu; 6 aydan uzun süreli projelerde ise bir ara rapor ve bir final raporu talep edilmektedir.

- Bütçe konusunda yürütme usullerine uygun yürütülmemiş olan projelerin ara/final raporları Komisyon tarafından değerlendirilerek Rektörlük’e raporlanmaktadır