ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNDE GÖREVLİ ÜYELER

Adı ve Soyadı

Görevi

İletişim

Prof. Dr. Fikri AKDENİZ

 

fikriakdeniz@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Zehra KÖROĞLU

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü

Fen-Edebiyat Fakültesi (Engelli)

zehrakoroglu@cag.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KANDEMİR

Hukuk Fakültesi Sorumlusu

senolkandemir@cag.edu.tr

Öğr. Gör. Arif SOLMAZ

Fen-Edebiyat Fakültesi Sorumlusu

arifsolmaz@cag.edu.tr

Öğrt. Gör. Ayşe ERCAN

Meslek Yüksekokulu Sorumlusu

ayseercan@cag.edu.tr

Arş. Gör. Deniz YALÇINTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

denizkaraomerlioglu@cag.edu.tr

Öğr. Gör. Yunus HARDALDALI

Hazırlık Okulu Sorumlusu

yunushardaldali@cag.edu.tr

Saliha EREN

Üniversite Hemşiresi

salihaeren@cag.edu.tr

       Engelli Öğrenci Biriminde görevli üyelerle periyodik toplantılar yapılmakta; bu toplantılarda kurul üyelerinin görevleri, yasal düzenlemeler, mevcut olanaklar, sayıları sınırlı olan engelli öğrencilerin durumları, akademik başarıları ve yapılması düşünülen faaliyetler ele alınmaktadır. Engelli öğrencilerin akademik durumları hakkında bulundukları bölümlerin bölüm başkanlarına ve girdikleri derslerin öğretim üyelerine bilgi verilmektedir.

Engelli Öğrencilere Engel Türlerine Göre Sağlanan Somut Kolaylıkların Listesi

       Engelli öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire Başkanlığı ile Kültür-Halkla İlişkiler, Spor ve Sağlık Daire Başkanlığına erişiminin sağlanması için Rektörlük binası girişine merdiven asansörü yapılmıştır.

       Hazırlık Okulu, Meslek Yüksek Okulu ile Fen-Edebiyat Fakültesinin bulunduğu binaya, engelli öğrencilerin erişimi için engelli lifti ile katlara erişimin sağlanması için ise engellilere uyumlu asansör yaptırılmış, bu suretle söz konusu bina engelsiz hale getirilmiştir.

       Hukuk Fakültesi, İ.İ.B.Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu binaya yaptırılan engellilere uyumlu asansöre ilave olarak, iki adet engelli lifti yaptırılarak bina engelsiz hale getirilmiştir.

       Kütüphanenin de bulunduğu Bilgi ve Teknoloji Merkezi binasına engellilere uyumlu asansör alımı yapılmış, montaj işlemleri devam etmektedir. Ayrıca söz konusu bina girişine bir adet engelli lifti sayesinde Bilgi ve Teknoloji Merkezi binası da engelsiz hale getirilecektir.

       Bina ve tesislerde mevcut olan engelli WC’lerine ilave olarak, Hazırlık Okulu katına, Meslek Yüksek Okulu katına, Sosyal Bilimler Enstitüsü katına olmak üzere toplam dört adet daha engelli WC’si yapılmıştır. Ayrıca Meydan Cafe ye bir adet daha engelli WC yaplmıştır.

       Kampus içerisine çok sayıda engelli rampası yapılmıştır.

       Kampus içerisinde fakülte ve tesislere erişimin sağlanması için engellilere uyumlu yürüyüş yolları yapılmıştır.

       Kampüs içerisinde çok sayıda engelli otoparkı yapılmıştır.

         Engelli öğrenciler ile kampüsümüze ziyaret için gelen engellilerin ihtiyaç halinde kullanılabilmeleri için engelli sandalyesi satın alınarak Sağlık Merkezinde bulundurulmaktadır. Ayrıca engelli öğrencilerin kampüs içerisinde bir yerden başka bir yere erişiminin sağlanması ile ziyaret ve çeşitli etkinlikler için kampusa gelen yaşlı ve engelli ziyaretçilerin kampüs içi ulaşımlarının sağlanması için iki adet mini araç mevcuttur.

         Mevcut bina ve tesislerin merdivenlerine tırabzan (tutamaklar) yapılmıştır.