Erasmus+

                              Çağ Üniversitesi Uluslararasılaşma Stratejisi

Çağ Üniversitesinin öncelikli amaçlarından biri olan uluslararasılaşma stratejisi için aşağıda yazılı 5 hedef belirlenmiştir.

·         Erasmus kapsamında işbirliği yapılan yabancı üniversite sayısını arttırmak

·         Erasmus kapsamı dışında işbirliği yapılan yabancı üniversite sayısını arttırmak

·         Uluslararası tanıtım amaçlı fuar ve konferanslara katılımı arttırmak 

·         Üniversitemize gelen yabancı diplomatik ve akademik temsilciler tarafından verilen seminer, eğitim, konferans vb. faaliyetleri arttırmak

·         Uluslararası düzeyde staj yapan gelen-giden öğrenci sayısını arttırmak 

--