Erasmus+

                              Çağ Üniversitesi Uluslararasılaşma Stratejisi

Çağ Üniversitesinin öncelikli amaçlarından biri olan uluslararasılaşma stratejisi için aşağıda yazılı 5 hedef belirlenmiştir.

·         Erasmus kapsamında işbirliği yapılan yabancı üniversite sayısını arttırmak,

·         Erasmus kapsamı dışında işbirliği yapılan yabancı üniversite sayısını arttırmak,

·         Uluslararası tanıtım amaçlı fuar ve konferanslara katılımı arttırmak,

·         Üniversitemize gelen yabancı diplomatik ve akademik temsilciler tarafından verilen seminer, eğitim, konferans vb. faaliyetleri arttırmak,

·         Uluslararası düzeyde, öğrenim / staj hareketliliği kapsamında "gelen-giden" öğrenci sayısını arttırmak 

--