Uluslararası Öğrenciler

 Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemiş ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlandırılmıştır.