Uluslararası Öğrenciler

 

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan belgelerin ülkemizde hangi sınıf, alan, dal veya bölüme eş değer olduğunun tespit edilme işlemine denklik denir.

Ortaöğretimi yurtdışında tamamlayan ve ülkemizde herhangi bir üniversiteye (devlet veya vakıf fark etmez) başvurmak isteyenlerin öncelikli olarak aldıkları eğitimin lise mezuniyetine denk geldiğini belgelendirmeleri gerekmektedir. Denklik belgesinde lise mezuniyetini hak ettiğine dair ibare olmayanların başvuruları kabul edilmez.

Denklik Merkezleri

1-Yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşelikler

2- Yurt içinde ise il millî eğitim müdürlükleri

ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan   büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlükleri

 

e-Denklik

e-Denklik, denklik işlemlerinin e-Denklik modülü üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.

Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçiliklerce açılmış okullar ile yurt içi ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenler başvurabilir.
 
e-denklik başvurusu ;
 edenklik.meb.gov.tr  adresinden yapılabilir.